ทะเลของประเทศไทยมี2ฝั่ง ได้แก่ทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามัน

ทะเลอ่าวไทยเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก

ทะเลอันดามันเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรอินเดีย

เดี๋ยวแวะมาใหม่นะครับ