จุดเด่น
- generates low-level, small and fast
- Java™ bytecode
- full Pascal specification support
- parts of code can be written directly in Java
- SMS messaging
- HTTP connectivity
- user-interface (forms) support
- multimedia support
- user-friendly IDE

- FREE for personal use
(รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพตัวอย่างหน้าจอ
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image


ตัวอย่างโปรแกรม ที่ใช้ MIDletPascalทำ

D-Dave 0.9
user posted image
Jafuna
user posted image
Minesweeper
user posted image
Tetris
user posted image
JAD/JAR download ได้ที่นี่

MIDletPascal Download ได้ที่นี่

Links
http://www.midletpascal.com อย่าลืมแวะไปเยี่ยมชม
MobileBasic Tool อีกตัว แต่ใช้ภาษา Basic หลังๆ เงียบๆ ไป เคยเขียนถึงใน มีใครเคยใช้ Mobile BASIC บ้างครับ?

เห็นใช้ภาษานู้นภาษานี่ทำกัน น่าจะใช้ภาษา vb.net, C# มาทำ midlet บ้างนะ