สนทนาประสาคนทำผลงาน


การซักถามเจ้าของโครงการอย่างตรงไปตรงมาทำให้เจ้าของโครงการได้ประโยชน์เพราะการตอบคำถามทำให้เจ้าของโครงการต้องคิดตามไปด้วย
                    จากการที่หอสมุดคุณหญิงหลง ฯ มีโครงการพัฒนางาน พัฒนาคน โดยหัวหน้าฝ่ายหอสมุด ฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
(ต้องทำหน้าที่กระตุ้น และดึงดูดด้วยวิธีการต่าง ๆ นา ๆ รวมทั้งจัดพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่ทำผลงานอีกด้วย) ทำให้เกิดกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาหลายรอบ ตั้งแต่ เรื่องประสบการณ์การทำผลงานวิชาการโดยคุณสวรส ยิ่งถาวร และ
เทคนิคการทำผลงาน โดยคุณธนิกา แก้วกลับ  เพื่อให้พี่น้องชาวห้องสมุดได้มองเห็นแนวทางในการเริ่ม ลงมือทำ  ผลงาน 
 
                    ปรากฏว่ามีผู้ส่งโครงการเข้ามาถึง 22 โครงการ แต่จะเข้ารอบ จนกระทั้งแล้วเสร็จกี่โครงการนั้น ต้องติดตามและช่วยลุ้นกันต่อไป 
ดังนั้นเมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กรรมการ KM จึงได้เชิญผู้ที่ได้ส่งโครงการ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้ง 
ในหัวข้อสนทนาประสาคนทำผลงาน  โดยให้เจ้าของโครงการเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง ว่าทำอะไรบ้าง  ทำเพื่ออะไร และทำอย่างไร 
เผื่อว่าอาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมฟัง หรือเจ้าของโครงการท่านอื่น ๆ สามารถนำสิ่งที่นำเสนอกันนั้น ไปปรับใช้กับโครงการของตนเองได้
 
                    บรรยากาศโดยรวมเริ่มด้วยประธานกรรมการ KM  เกริ่นนำและขอให้การพูดคุยกันในวันนี้เป็นไปแบบง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการมากนัก  
ให้ทุกคนนั่งพูดที่เดิมไม่ต้องออกไปพูดหน้าห้อง เพราะเกรงว่าบางคนจะประหม่า สุกัญญา  พูดเป็นคนแรก และประหม่าอยู่พักหนึ่ง 
เมื่อเริ่มรายงานไปสักระยะ  ทุกอย่างก็ดีขึ้น และพูดจนจบอย่างราบรื่น จากนั้น ดรุณีและละออ รายงานต่อ  เห็นชัดว่าดรุณีพูดได้นิ่งมาก 
มาดนิ่ม ดูดีเป็นธรรมชาติ  ต่อจากนั้นก็เป็นกมลพร ต่อด้วย  สุพร  ก็ยังมีอาการประหม่าอยู่บ้าง  มีการหมุนเวียนกันไปจนครบทุกคน 
ปิดท้ายด้วยการรายงานของคุณประไพ  ทุกคนที่ทำหน้าที่รายงานโครงการของตนในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี   
แม้ว่าจะมีบางคนยังมีอาการประหม่าอยู่  แต่จะเห็นว่าหลายคนมีพัฒนาการทางการพูดในที่ประชุมได้ดีขึ้นอย่างมาก
 
          การเปิดโอกาสให้เจ้าของโครงการนำเสนอโครงการของตัวเองในครั้งนี้ทุกคนพูดได้ตรงประเด็น  และรักษาเวลาได้ค่อนข้างดี 
ผู้นำเสนอโครงการในครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากการซักถามของพี่เลี้ยงทั้งหัวหน้าฝ่าหอสมุด ฯ  คุณเสาวนีย์  และคุณชูศรี  
ในฐานะที่ปรึกษา และมีเพื่อน ๆ ได้ให้ความสนใจ ซักถามอย่างเป็นกันเองด้วยเช่นกัน
 
           การซักถามเจ้าของโครงการอย่างตรงไปตรงมาทำให้เจ้าของโครงการได้ประโยชน์  เพราะการตอบคำถามทำให้เจ้าของโครงการต้องคิดตามไปด้วย  
ซึ่งการตั้งคำถามของที่ปรึกษาแต่ละคนเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้
                    1.วิธีการเก็บข้อมูล
                    2. แนะแนวทาง และวิธีการที่จะนำไปใช้ในโครงการ
           	3. ชี้นำให้เจ้าของโครงการมองเห็นลักษณะโครงการของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น  ว่าควรจะทำโครงการด้วยวิธีการอย่างไร? ทำเพื่ออะไร? อย่างไร?
 
 ประเภทของโครงการที่นำเสนอในครั้งนี้
 1. วิจัยสถาบัน 5 เรื่อง (สุกัญญา สุดา จิดาภา พรทิพา ประไพ)  นำเสนอจริง 4 เรื่อง เนื่องจากคุณจิดาภาขอชะลอโครงการ
   ไปก่อน มีภารกิจอื่นที่สำคัญมาแทรกคะ 
 2. คู่มือปฏิบัติงาน 3 เรื่อง (สวัสดิ์  ดวงถวิล+สร้อย  เฉลิมพร)
 3. โครงการพัฒนางาน 14 เรื่อง (อวยพร  ละออ+ดรุณี  สุพร  วรรณี  กมลพร  โสภณ+วรรณี+กมลพร+สุพร   
   โสภณ+สิทธิชัย  ปรึกษา  เบญจวรรณ  ดวงถวิล+สร้อย  อารมณ์  จิระวัฒน์+นัยนา+นิกร+วีณา+อัญชลี  
   สุดา+สมพิศ+สวัสดิ์+สมพงศ์+คมกฤช+เบญจนา+ประไพ)
 
จะเห็นได้ว่าโครงการที่ชาวห้องสมุดร่วมกันเสนอมีทั้ง 
·       การนำนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการลดขั้นตอนในการทำงาน ช่วยประหยัดงบประมาณ (วีณา+สมพงศ์)
·       การวิเคราะห์ / วิจัยจากงานที่รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ (สุดา สุกัญญา ประไพ สุพร กมลพร โสภณ พรทิพา วรรณี ดรุณี+ละออ  สร้อย+ดวงถวิล  )
·       การนำ IT มาช่วย ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานทำให้สามารถทำงานเดิมได้มากแต่จะใช้เวลาน้อยลงมาก ๆ (อวยพร เบญจวรรณ)
·       การสำรวจความพึงพอใจ (จิระวัฒน์)
·       การสร้างงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการของตนเองและหน่วยงาน (อารมณ์ ปรึกษา)
·       การจัดทำคู่มือ (เฉลิมพร , สวัสดิ์, สร้อย, ดวงถวิล)
 
 

ขอขอบคุณ คุณเบญจวรรณ (พี่ตุ๋ย)   ที่กรุณาเป็นคุณลิขิตให้ในรอบนี้นะคะ

หมายเลขบันทึก: 187107เขียนเมื่อ 9 มิถุนายน 2008 09:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 12:09 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี