สนทนาประสาคนทำผลงาน

suda
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การซักถามเจ้าของโครงการอย่างตรงไปตรงมาทำให้เจ้าของโครงการได้ประโยชน์เพราะการตอบคำถามทำให้เจ้าของโครงการต้องคิดตามไปด้วย
                     จากการที่หอสมุดคุณหญิงหลง ฯ มีโครงการพัฒนางาน พัฒนาคน โดยหัวหน้าฝ่ายหอสมุด ฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
 (ต้องทำหน้าที่กระตุ้น และดึงดูดด้วยวิธีการต่าง ๆ นา ๆ รวมทั้งจัดพี่เลี้ยงให้กับผู้ที่ทำผลงานอีกด้วย) ทำให้เกิดกิจกรรม
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาหลายรอบ ตั้งแต่ เรื่องประสบการณ์การทำผลงานวิชาการโดย
 
  คุณสวรส ยิ่งถาวร 
 
 และ
 เทคนิคการทำผลงาน โดย
 
  คุณธนิกา แก้วกลับ
 
   เพื่อให้พี่น้องชาวห้องสมุดได้มองเห็นแนวทางในการเริ่ม 
 ลงมือทำ  ผลงาน 
  
 
                     ปรากฏว่ามีผู้ส่งโครงการเข้ามาถึง 
 
  
   22 โครงการ
  
 
  แต่จะเข้ารอบ จนกระทั้งแล้วเสร็จกี่โครงการนั้น ต้องติดตามและช่วยลุ้นกันต่อไป 
 
   
 
 ดังนั้นเมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กรรมการ 
 KM จึงได้เชิญผู้ที่ได้ส่งโครงการ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอีกครั้ง 
 ในหัวข้อสนทนาประสาคนทำผลงาน  โดยให้เจ้าของโครงการเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง ว่า
 
  ทำอะไรบ้าง  ทำเพื่ออะไร และทำอย่างไร
 
  
 เผื่อว่าอาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมฟัง หรือเจ้าของโครงการท่านอื่น ๆ สามารถนำสิ่งที่นำเสนอกันนั้น ไปปรับใช้กับโครงการของตนเองได้
 
  
 
  
 
 
                     บรรยากาศโดยรวมเริ่มด้วยประธานกรรมการ KM  เกริ่นนำและขอให้การพูดคุยกันในวันนี้เป็นไปแบบง่าย ๆ 
 
  
   ไม่ต้องเป็นทางการมากนัก
  
 
 
    
 
 
  
  ให้ทุกคนนั่งพูดที่เดิมไม่ต้องออกไปพูดหน้าห้อง เพราะเกรงว่าบางคนจะประหม่า 
 
 
  สุกัญญา
 
 
    
  พูดเป็นคนแรก และประหม่าอยู่พักหนึ่ง 
 
 
  เมื่อเริ่มรายงานไปสักระยะ
    
  ทุกอย่างก็ดีขึ้น และพูดจนจบอย่างราบรื่น จากนั้น 
 
 
  ดรุณีและละออ
 
  รายงานต่อ  เห็นชัดว่าดรุณีพูดได้นิ่งมาก 
 มาดนิ่ม ดูดีเป็นธรรมชาติ
 
    
  ต่อจากนั้นก็เป็น
 
 
  กมลพร
 
  ต่อด้วย  
 
  สุพร
 
   ก็ยังมีอาการประหม่าอยู่บ้าง  มีการหมุนเวียนกันไปจนครบทุกคน 
 
 
  ปิดท้ายด้วยการรายงานของคุณ
 
 
  ประไพ
 
   ทุกคนที่ทำหน้าที่รายงานโครงการของตนในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี 
 
    
 
 
  
  แม้ว่าจะมีบางคนยังมีอาการประหม่าอยู่  แต่จะเห็นว่าหลายคนมีพัฒนาการทางการพูดในที่ประชุมได้ดีขึ้นอย่างมาก
 
  
 
            
  การเปิดโอกาสให้เจ้าของโครงการนำเสนอโครงการของตัวเองในครั้งนี้ทุกคนพูดได้ตรงประเด็น  และรักษาเวลาได้ค่อนข้างดี 
 
 
  ผู้นำเสนอโครงการในครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากการซักถามของพี่เลี้ยงทั้ง
 
 
  หัวหน้าฝ่า
 
 หอสมุด ฯ 
 
   คุณเสาวนีย์
 
 
    
  และ
 
 
  คุณชูศรี
 
   
 ในฐานะที่ปรึกษา และมีเพื่อน ๆ ได้ให้ความสนใจ ซักถามอย่างเป็นกันเองด้วยเช่นกัน
 
  
            การซักถามเจ้าของโครงการอย่างตรงไปตรงมา
 ทำให้เจ้าของโครงการได้ประโยชน์  เพราะการตอบคำถามทำให้เจ้าของโครงการต้องคิดตามไปด้วย  
 ซึ่งการตั้งคำถามของที่ปรึกษาแต่ละคนเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้
 
                     1.วิธีการเก็บข้อมูล
                     2. แนะแนวทาง และวิธีการที่จะนำไปใช้ในโครงการ
            	3. ชี้นำให้เจ้าของโครงการมองเห็นลักษณะโครงการของตนเองได้ชัดเจนมากขึ้น  ว่าควรจะทำโครงการด้วยวิธีการอย่างไร? ทำเพื่ออะไร? อย่างไร?
  
  ประเภทของโครงการที่นำเสนอในครั้งนี้
  1. วิจัยสถาบัน 5 เรื่อง 
 
  (สุกัญญา สุดา จิดาภา พรทิพา ประไพ
 
 
  )
 
 
    
  นำเสนอจริง 4 เรื่อง เนื่องจากคุณ
 
 จิดาภาขอชะลอโครงการ
    ไปก่อน มีภารกิจอื่นที่สำคัญมาแทรกคะ 
  2. คู่มือปฏิบัติงาน 3 เรื่อง 
 
  (สวัสดิ์  ดวงถวิล+สร้อย  เฉลิมพร)
 
 
  3. โครงการพัฒนางาน 14 เรื่อง 
 
  (อวยพร  ละออ+ดรุณี  สุพร  วรรณี  กมลพร  โสภณ+วรรณี+กมลพร+สุพร   
 
 
  
      โสภณ+สิทธิชัย  ปรึกษา  เบญจวรรณ  ดวงถวิล+สร้อย  อารมณ์  จิระวัฒน์+นัยนา+นิกร+วีณา+อัญชลี  
  
 
 
     สุดา+สมพิศ+สวัสดิ์+สมพงศ์+คมกฤช+เบญจนา+ประไพ)
 
 
  
 จะเห็นได้ว่า
 โครงการที่ชาวห้องสมุดร่วมกันเสนอมีทั้ง 
 
 
  ·       
 
 การนำนวัตกรรมใหม่ มาใช้ในการลดขั้นตอนในการทำงาน ช่วยประหยัดงบประมาณ 
 
  (วีณา+สมพงศ์)
 
 
 
  
   ·
          
  
 
 การวิเคราะห์ / วิจัยจากงานที่รับผิดชอบเพื่อปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ 
 
  (สุดา สุกัญญา ประไพ สุพร กมลพร โสภณ พรทิพา วรรณี ดรุณี+ละออ  สร้อย+ดวงถวิล  )
 
 
 
  ·       
 
 การ
 นำ
  IT มาช่วย ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานทำให้สามารถทำงานเดิมได้มากแต่จะใช้เวลาน้อยลงมาก ๆ 
 
  (อวยพร เบญจวรรณ)
 
 
 
  ·       
 
 การ
 สำรวจความพึงพอใจ 
 
  (จิระวัฒน์
 
 )
 
  ·       
 
 การสร้างงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการของตนเองและหน่วยงาน 
 
  (อารมณ์ ปรึกษา)
 
 
 
  ·       
 
 การจัดทำคู่มือ 
 
  (เฉลิมพร , สวัสดิ์, สร้อย, ดวงถวิล)
 
 
  
  

ขอขอบคุณ คุณเบญจวรรณ (พี่ตุ๋ย)   ที่กรุณาเป็นคุณลิขิตให้ในรอบนี้นะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สนทนาประสาคนทำผลงานความเห็น (0)