โรงไฟฟ้าขนอม

ผมมีโอกาสไปเห็นโรงไฟฟ้าขนอม.....และก็ัพักห้องพักรับรองของโรงไฟฟ้า....ก็ด้วยความเอื้อเฟื้อ ของเจ้าหน้าที่พยาบาลท่านหนึ่งของโรงพยาบาลขนอม ในวันที่ 9-10 มีนา 2549 ที่ผ่านมา

....บังเอิญผมมีเพื่อนสมัยเรียนทำงานอยู่ที่นี้ด้วย..ก็เลยได้คุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน..บรรยากาศบริเวณรอบๆ โรงไฟฟ้า ดีมากๆ ติดริมเขา และก็ติดทะเล สวยงามมาก..