งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง WUCLM
งานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค


                สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา :เกณฑ์มาตรฐานกลางเป็นคณะทำงานจัดทำ ตัวบ่งชี้คุณภาพการดำเนินงานห้องสมุด ซึ่งสำเร็จเรียบร้อยในระดับหนึ่ง ต่อมาเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านต่างๆ ของห้องสมุดมีการดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการอำนวยการข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด  ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของแต่ละสถาบันเป็นผู้พัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพสืบเนื่องจากคณะทำงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา :เกณฑ์มาตรฐานกลาง ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทียบเคียงระดับคุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาตามกรอบแนวทางเกณฑ์มาตรฐานกลางและวิธีการที่กําหนด รวมทั้งเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา เงื่อนไขของความสําเร็จ สาเหตุของปัญหา นวัตกรรมและการปฏิบัติที่ดีของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

            เอกสารตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฉบับนี้ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือและกรอบแนวทางการพัฒนาระดับคุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาที่พึงประสงค์ร่วมกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพการดำเนินงาน และใช้เทียบเคียงเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน 4 มิติ คือ ประสิทธิผลการดำเนินงาน ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินงาน การบริหารและการจัดการ และการสร้างความร่วมมือ แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการบริการห้องสมุด ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเครือข่ายความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ด้านการบริหารจัดการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริการวิชาการ โดยแบ่งเป็น 15 องค์ประกอบย่อย และ 33 ตัวบ่งชี้คุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เป็นระบบเดียวกัน และใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพในการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจด้านต่างๆ ของห้องสมุดร่วมกัน

อ่านรายละเอียดเอกสารฉบับเต็มได้ที่ :  http://www.lib.buu.ac.th/qa/assess/file/kpi.pdf

 

 

หมายเลขบันทึก: 182782เขียนเมื่อ 16 พฤษภาคม 2008 16:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2014 15:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้าจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท