โครงการกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์พบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


อบต.กับกลุ่ม

โครงการกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์พบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 30 เมษายน 2551

เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูร  ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม

เปิดงานด้วยตัวข้าพเจ้าเนื่องจากตามหาท่านผู้อำนวยการไม่เจอ  และหลังจากนั้นก็ได้รับเกียรติจากท่านจัด คำมุงคุณ หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.นาถ่อน  ได้บรรยายการทำงานเกี่ยวกับเอดส์ของอบต.นาถ่อน ทำให้ได้เข้าใจถึงบทบาทมากขึ้น สำหรับอบต.ที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก

 หลังจากนั้นท่านผู้อำนวยการก็ได้ให้เกียรติมาเปิดงานและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากที่ท่านจัดพูดจบ และอวยพรให้การจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จ

พักซักครู่แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนกันระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบต.และกลุ่มผู้ติดเชื้อสามารถสรุปได้แต่ละกลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1

- ตัวเพื่อนผู้มีเชื้อต้องการอะไร???

อยากได้ทุนสนับสนุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ

อยากให้มีการสื่อสารความรู้เรื่องเอดส์ในชุมชนอยู่ร่วมกันได้

จัดเวทีแลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน ภาครัฐ  เอกชน ที่เกี่ยวข้อง

- อบต.จะช่วยอะไร??แผนต่อทำอะไร

อบต.ช่วยเหลือสนับสนุนเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่องทุกปี

สนับสนุนกองทุนอาชีพ ทุนการศึกษาบุตรผู้ป่วย

จัดตั้งคณะทำงานเอดส์ตำบล

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเอดส์ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์ต่อเนื่อง

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เจ้าหน้าที่อยากให้ทาง อบต. เพื่อนผุ้มีเชื้อฯทำอะไร ที่จะทำงานร่วมกัน

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การดูแลสุขภาพ

การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ระหว่างอบต.กับโรงพยาบาล
กลุ่มที่
2

ตัวเพื่อนผู้มีเชื้อต้องการอะไร???

-เวลาจ่ายเบี้ยยังชีพรักษาความลับให้เพื่อนผุ้มีเชื้อฯ(ผลกระทบกับครอบครัว)

-เทศบาลตั้งกองทุน เพื่อให้คนทุกคนเข้าถึง

-สร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์และมีแผนการรณรงค์สร้างความเข้าใจกับชุมชน

-พัฒนาทีมทำงานเรื่องเอดส์ในชุมชนเพื่อขับเคลื่อน

-ไม่อยากให้สังคม มองผู้มีเชื้อฯเป็นคนสำส่อน

-สร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์รักษาได้ สามารถยุ่ร่วมกับชุมชนได้

-การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับประเด็นเอดส์

อบต.จะช่วยอะไร??แผนต่อทำอะไร

-สนับสนุนเบี้ยยังชีพและรักษาความลับกับเพือนผู้มีเชื้อฯ

-สนับสนุนด้านสร้างความเข้าใจ เรื่องเอดส์ในชุมชน

·       สร้างความเข้าใจให้ชุมชนป้องกันตนเอง

·       สร้างความเข้าใจเรื่องการอยุ่ร่วม เพื่อนผุ้มีเชื้อฯสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้Z

·       สนับสนุนแผนการทำงานให้กับกลุ่ม กิจกรรมที่กลุ่มทำด้วย

·       ทำแผนงานเอดส์ร่วมกัน รพ. อบต.กลุ่มฯ ภสคความร่วมมือต่าง

 

เจ้าหน้าที่อยากให้ทาง อบต. เพื่อนผุ้มีเชื้อฯทำอะไร ที่จะทำงานร่วมกัน

-อบต.สนับสนุน กลุ่มฯ เพื่อที่จะทำงานไปข้างหน้าได้

-ให้อบต. สร้างความเข้าใจสร้างความรู้ให้ชุมชนเข้าใจไม่รังเกียจผู้มีเชื้อฯ

-อยากให้ อบต.ช่วยเหลือกลุ่มฯหลายๆทาง

-หน่วยงานสารณสุขเข้าไปให้คามรู้กับผู้บริหารเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเป็นแผนงานเอดส์

-ทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน


กลุ่มที่ 3

ตัวเพื่อนผู้มีเชื้อต้องการอะไร???

ต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพ เช่น ปลูกมัน เลี้ยงวัว เลี้ยงปลาดุก

ต้องการความเห็นใจ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของกลุ่มผู้ติดเชื้อในชุมชน

รักษาความลับของผู้มีเชื้อ

จัดเวทีให้กลุ่มผู้มีเชื้อมีส่วนร่วมในการรณรงค์เชิงป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน

มีช่องทางการสงเคราะห์กลุ่มผู้มีเชื้อที่ยากไร้เป็นกรณีพิเศษ

ต้องการมีความเสมอภาคในชุมชน

มีแผนดำเนินการป้องกันการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นรูปธรรม

 

อบต.จะช่วยอะไร??แผนต่อทำอะไร

ต้องการให้กลุ่มผู้ติดเชื้อยอมรับและกล้าเปิดเผยข้อมูลเพื่อขอความช่วยเหลือ

ให้กลุ่มผู้ติดเชื้อมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดำเนินงานป้องกันและแผนงบประมาณ

ยินดีให้ความช่วยเหลือ

 

เจ้าหน้าที่อยากให้ทาง อบต. เพื่อนผุ้มีเชื้อฯทำอะไร ที่จะทำงานร่วมกัน

การส่งต่อข้อมูลจากตึกกับกลุ่มผู้ติดเชื้อ

แผนสุขภาพชุมชน

จะสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ ยังไงติดตามด้วยนะครับ

ภก.มด

ปล.พี่อำนาจโทษทีนะครับที่โพสช้า

หมายเลขบันทึก: 182161เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2008 17:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 17 พฤษภาคม 2012 03:50 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ไม่ได้เข้ามาอ่าน ของน้องเลยครับ

ยังไงก็บันทึกต่อเรื่อยๆนะ

เป็นกำลังใจให้อยู่แล้วครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี