ฉันเกิดมาแล้วหลายหนาว

พบว่าชีวิตมีแต่สิ่งที่น่าอภิรมย์