ธารน้ำใจ

สามสายธารสู่การจัดการความรู้
                ในการทำKMผมจึงได้เสนอ 3 สายธารแห่งการจัดการความรู้ว่าต้องเริ่มด้วยการสร้างธารน้ำใจ ก่อน แล้วจึงเกิดธารน้ำคำและจะนำไปสู่ธารปัญญาได้ในที่สุด นั่นคือต้องเริ่มที่ธารน้ำใจก่อน จึงจะนำไปสู่ธารน้ำคำ (Knowledge sharing) และธารปัญญา (Knowledge Assets)

 

                 ธารน้ำใจ หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับใจทั้งหมด ที่มาร่วมกันหลายคน ไม่ว่าจะกำลังใจ เปิดใจ แรงบันดาลใจ ได้ใจ ให้ใจ ใส่ใจ ซึ่งกิจกรรมที่จะทำให้ได้ธารน้ำใจได้ก็คือการจัดการความรัก ซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่ทำให้คนในหน่วยงานหรือในกลุ่มเกิดความรักความสามัคคีกัน เอื้อเฟื้อ ห่วงใย แบ่งปันกันเกิดลักษณะของ Learn,Care,Share,Shine ที่ต้องทำด้วยกันหรือTogetherครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)