การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

การดูแลเท้า

ที่สกลนครโชคดีที่มีเจ้านายอย่าง นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเบาหวานอย่างมาก ท่านได้ให้แนวคิด นโยบาย รวมทั้งกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แพทย์+พยาบาล+เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งในโรงพยาบาล+สถานีอนามัย ตระหนักในสุขภาพของประชาชนและผู้ป่วยเบาหวาน

ตอนนี้ สกลนคร มีเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเท เสียสละเวลา ในการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานอย่างจริงจัง+ต่อเนื่อง มากกว่าอำเภออื่นๆ คือที่บ้านกุดจาน อำเภอคำตากล้า ตรวจดูแลเท้าให้ทั้งในสถานีอนามัยและที่บ้าน สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ป่วยและญาติมาก และน้องเค้าได้คิดค้นดัดแปลงเครื่องมือตรวจเท้าขึ้นใช้เอง โดยใช้เอ็นเบ็ด เบอร์4 ทดสอบความรู้สึกเท้าในผู้ป่วย จะเรียกว่าเป็นนวตกรรมได้หรือเปล่าไม่ทราบ แต่เราขอยกย่องและนับถือความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ด้วยความจริงใจ

และตอนนี้ จังหวัดสกลนครมีแนวคิดจะให้แต่ละอำเภอ เป็นเจ้าภาพหลักในกิจกรรมต่างๆ ที่จะส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน เช่น อ.พรรณานิคม รับเรื่องการออกกำลังกาย   อ.พังโคน รับเรื่องระบบส่งต่อ    อ.อากาศอำนวย รับเรื่องการเยี่ยมบ้าน  อ.คำตากล้า รับเรื่องการใช้ยา  เป็นต้น

โอกาสหน้าพบกันค่ะ ขอบคุณที่ให้โอกาสสกลนคร ได้เล่าเรื่องที่อยากเล่าค่ะ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมต่างๆ ของงานเบาหวานสกลนครความเห็น (0)