รูปเศียรพระ หมูออมสินแดง หมูออมสินเขียว รวมบรรดาหมูออมสิน
แนะนำกิจกรรมที่ท่านทั้งหลายสามารถทำได้ในยามว่าง โดยการสร้างผลงานผลิตภัณฑ์จากกระดาษ (Papermache) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระดาษเก่า เช่น กล่อง กระดาษ กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า หรือ กระดาษสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว นำมารีไชค์เคิล ทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ผลไม้ ตุ๊กตาหมูออมสิน ภาพนูนต่ำ โดยเฉพาะภาพนูนต่ำที่ทำเป็นรูปเศียรพระ แนวคิดคือใช้กระดาษหนังสือนิตยสารพระมาเป็นวัสดุในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพราะว่าในความเป็นพุทธศาสนิกชน รูปแบบต่าง ๆ ของพระพุทธรูปจะให้คุณค่าทางจิตใจและถือว่าเป็นพุทธศิลป์อีกรูปแบบหนึ่ง
 
กับแนวคิดที่เข้ากันกับภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ papermache สร้างจากสิ่งที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก อย่างเช่น กระดาษที่ใช้นำมาสร้างเป็นผลงานที่ทั้งสามารถใช้งานได้ เช่น หมูออมสิน หรือผลงานที่ออกแนวศิลปะอย่างภาพนูนต่ำรูปเศียรพระ เป็นต้น
 
คุณสุวรรณ กันทะวิชาเริ่มต้นศึกษาเรียนรู้สร้างผลงานด้วยตัวเองแล้วต่อยอดมาเป็นการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหัตถกรรมจากกระดาษ ชุนชนสันหนอง หมู่ที่ 3 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ตามแนวคิดองค์ความรู้เพื่อชุมชน
 
ในลำดับต่อไปคุณสุวรรณ จะได้มาเรียบเรียงเรื่องราวของการทำ papermache ในรูปแบบผลงานต่าง ๆ ผ่านการเขียนเวบล็อกแห่งนี้เพื่อจะได้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง และแลกเป็นข้อมูลข่าวสารกับท่านผู้สนใจทั่วไปครับ