เจ้าหน้าการเงิน-พัสดุ ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหา รหัสพัสดุ  GPSC เพื่อทำรายการเพื่อเบิกจ่ายแบบ GFMIS ไม่ได้หรือไม่ตรงกับพัสดุที่จัดซื้อ

ขณะนี้ทาง GFMIS ได้อัปเดทข้อมูลรหัส GPSC เพิ่มเติมล่าสุด ในวันที่ 12 ก.ค.2548 

สนใจ Download ได้ที่  http://gfmisreport.mygfmis.com/public/news20050713_3.htm