Download รหัส GPSC ใหม่

ส่วนราชการที่ใช้ระบบเบิกจ่ายเงินแบบ GFMIS สามารถดาวน์โหลดรหัส GPSC ซึ่งอัปเดทล่าสุด วันที่ 12 ก.ค. 2548 ได้แล้ว

เจ้าหน้าการเงิน-พัสดุ ของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการหา รหัสพัสดุ  GPSC เพื่อทำรายการเพื่อเบิกจ่ายแบบ GFMIS ไม่ได้หรือไม่ตรงกับพัสดุที่จัดซื้อ

ขณะนี้ทาง GFMIS ได้อัปเดทข้อมูลรหัส GPSC เพิ่มเติมล่าสุด ในวันที่ 12 ก.ค.2548 

สนใจ Download ได้ที่  http://gfmisreport.mygfmis.com/public/news20050713_3.htm

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอละแมความเห็น (0)