ปัญหาที่เจอสำหรับวันนี้ เป็นเรื่องของ Printer เวลาที่ผู้ใช้งานต้องการสั่งพิมพ์งานปรากฎว่า
ไม่สามารถพิมพ์ได้

แนวทางแก้ไข
       ได้ทำการติดตั้ง Driver Printer ใหม่