การทำให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องใช้อินเตอร์เน็ตได้พร้อมกันง่ายและลงทุนต่ำ

  Contact

  อินเตอร์เน็ต  

       ปัจจุบันในบ้านพักอาศัยแบบครอบครัวมักมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง แต่จะมีปัญาหาว่าถ้าจะใช้อินเตอร์เน็ตพร้อมกันทั้ง พ่อ แม่ ลูก นั้นบางบ้านอาจไม่ทราบหรือแม้แต่ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตก็จะขาย 1 ชุดต่อ 1 เครื่อง เนื่องจากเค้าต้องการขายแบบเครือข่ายนั้นเอง แต่ในทางเป็นจริงเราสามารถใช้ได้หลายเครื่องเนื่องจากเป็นบ้านพักอาศัย มิได้ทำเพื่อการพานิชย์

        เมื่อเราสมัครใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL เค้าจะแถมโมเด็มมา 1 เครื่อง แต่จะใช้ได้เครื่องเดียว มีวิธีหลายวิธีในการใช้ร่วมกันหลายเครื่อง แต่ที่แนะนำเนื่องจากแบบนี้จะไม่ดึงสัญญาณกันคือ เราหาอุปกรณ์ 2 ตัว คือ 1.โมเด็ม ADSL แบบมี Port RJ45 1 Port ก็พอเพราะราคาถูกประมาณไม่เกิน 1200.- 2. Swiching 8 Port ราคาไม่เกิน 800.-

        เมื่อได้อุปกรณ์แล้วแค่ต่อ Swiching ไปที่ ช่อง RJ45 ของโมเด็ม จาก Swiching 8 PORT จะเหลือ 7 Port ซึ่งสามารถต่อไปยังเครื่องคอมฯอีก 7 เครื่องโดยใช้สาย UTP เมตรละ 10.-

        หรือถ้าไม่ต้องการใช้สายก็ใช้แบบไร้สายได้โดยใช้ Wire Less Access Point แทน Swiching ต่อเข้าช่อง RJ45 ของโมเด็ม แต่ที่คอมจะต้องมี Wireless LAN ถ้าไม่มีก็ต้องซื้อ USB Adepter LAN ราคาประมาณ 1500.- เสียบที่เครื่องคอมฯ เท่านี้ก็สนุกได้ทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ต หรือการส่งข้อมูลถึงกันระหว่างเครื่องก็เร็ว

         * ถ้าเป็น โมเด็มแบบเก่า 56 K ก็สามารถทำได้เช่นกันครับแต่ต่างกันที่อุปกรณ์ 

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Post ID: 17679, Created: , Updated, 2012-06-13 18:07:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)