งานวันวิชาการความเห็น (1)

IP: xxx.146.247.68
เขียนเมื่อ 
เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่นักเรียนนำผลงานของตนเองมาแสดงหรือจัดจำหน่าย  ให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน หรือครู