โรงเรียนของหนู๋อยู่ไกล อยากให้คุณ ๆ หันมา มองทางนี้บ้าง อยากให้โรงเรียนเต็มไปด้วย เทคโนโลยี  และอยากให้โรงเรียนอื่นได้มองเห็นความเป็นอยู่ที่แท้จริง และระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน ที่มีครูเพียง 1 คน