โรงเรียนวัดควนเคร็ง

ควนเคร็ง

สมัยก่อนนั้น คนในหมู่บ้านนี้ใช้วิธีหาความรู้ด้วยการไปเรียนใต้ถุนวัด  และไม่มีครู  คนที่สอนจะเป็นพระ  หลังจากนั้นชาวบ้านนำโดยนายยิ่ง แก้วทอง ท่านได้สร้างศาลาหลังเล็กขึ้นมา และให้น้องชายของตนชื่อนายเจริญ  แก้วทอง มาเป็นครูสอนหนังสือให้กับคนในหมู่บ้านนี้   สมัยนั้นเรียนสูงแค่ ป. 4  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดควนเคร็งความเห็น (0)