18กพ.49 วันนี้วันเสาร์เป็นวันที่อาจารย์สมเกียรตินัดผู้รับบริการมารับบริการต่อเนื่องเรื่องการทำแผล การ Off Loading  การทำ Foot waer ตามสภาพปัญหาของเท้า หลังการตรวจประเมินเท้า  อาจารย์สมเกียรติ มาพร้อมกับน้องแนน น้องเพียว  และวันนี้มีคุณกิ่งเพชรเป็นอาจารย์ในการฝึกปฏิบัติ  

         สิ่งที่คาดหวังไว้ก่อนเริ่มการฝึกปฏิบัติคือมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีเท้าผิดรูปร่าง ได้เห็นเทคนิคการลดแรงกด ได้เรียนรู้เรื่องแผ่นรองเท้า และ Foot wear

         สิ่งที่ได้รับคือได้เห็นลักษณะของเท้า Bunion และมีแผลร่วมด้วย อ.สมเกียรติได้ทำ Felted foam สำหรับ Off Loading ให้เท้าทั้ง 2 ข้างและแนะนำเรื่อง Foot wear ที่เหมาะสม    ต่อมามี case Ulcer ที่ส้นเท้าข้างขวาเป็นมานานหลายเดือนแล้ว ลักษณะแผลลึกเห็นกระดูกมี Discharge สีเหลือง รอบๆแผลบวมแดง  ผู้ป่วยรายนี้เป็น DM มีภาวะไตวายร่วมด้วย ได้ฝึกประเมินตรวจเท้า พบว่ามีภาวะ Neuropathy และมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดด้วยคลำชีพจรที่หลังเท้าและข้อเท้าไม่ได้ ต้องใช้ Doppler ช่วยฟัง  และวัดค่า ABI(สอนโดยคุณกิ่งเพชร) เท้าขวา วัดค่า ABI ได้มากกว่า13 และข้างซ้ายได้เท่ากับ12.4 (ยังได้ความรู้เรื่องภาวะ Calcification อีกด้วย)ซึ่งรายนี้ทีแรกอ.สมเกียรติวางแผนจะ Off Loading โดยวิธี Felted foam dressing แต่มีปัญหาเรื่อง PVD จึงได้ปรึกษาอาจารย์พญ.ศรีอุไร มาดูเรื่อง Vascular ซึ่งอาจารย์ท่านน่ารักมากทั้งที่มีเวลาน้อยท่านยังอุตส่าห์สอนเรื่องการประเมินเกี่ยวกับ Vascular ให้อีกด้วยแม้จะเป็นเวลาสั้นๆ ประทับใจอาจารย์มากค่ะ

          ได้เห็น case ที่มี Callus และแผลที่เป็นโพรงอยู่ใต้ Callus อีกด้วยที่เท้าทั้ง 2ข้างเลย(ผู้รับบริการเป็นเบาหวาน) ท่านบอกว่าไม่มีความรูสึกเจ็บเลยเวลาเดินก็เดินย่ำไปบนหนังหนาเป็นแผลแข็งด้านนอกทำแผลที่รพ.ใกล้บ้านไม่หายสักที มีคนแนะนำให้มารักษาที่รพ.เทพธารินทร์ก็เลยมาบอกว่าเพิ่งรวบรวมเงินได้ น้องเพียวและคุณเก๋ ได้ทำการขูดหนังหนาๆ ออก พบเป็นโพรงแผลอยู่ข้างในแต่แผลไม่มีลักษณะติดเชื้อ และแผลไม่ลึกมาก ข้างซ้ายและได้ทำ Felted foam dressing ให้ ส่วนข้างขวาทำแผลและ ทำ Total contract cast ให้เพื่อ Off Loading    

           แม้ว่าวันนี้จะมีผู้รับบริการมาก อาจารย์สมเกียรติ น้องแนน น้องเพียว คุณกิ่งเพชรก็คอยให้ความรู้ คำแนะนำอยู่ตลอดเวลา คือทำไปด้วยพูดไปด้วยไม่เห็นทีมงานเหน็ดเหนื่อยเลย แม้กระทั่งอาหารกลางวันได้รับประทานประมาณเวลา 15.00น.เลยทีเดียว 

             วันนี้แม้ว่าจะไม่ได้ลงมือปฏิบัติแต่แค่ได้สังเกตุการณ์ และได้รับความรู้จากทีมงานก็นับว่าเกินความคาดหวังแล้ว ได้เห็นการตรวจประเมินเท้า การป้องกันการเกิดแผล เกี่ยวกับเรื่อง Foot wear คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเท้า ก็คิดว่าคงจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ทีเดียว  น้องแนนยังบอกว่าสิ่งสำคัญในภาวะ Neuropathy คือการ Follow up และการให้ความรู้   ส่วนคุณกิ่งเพชรบอกว่าวันนี้กลัวว่าน้องจะไม่ได้เห็น case Total contract cast และ Felted foam dressing เสียแล้ว เกินความคาดหวังจริงๆ  ส่วนดิฉันและคุณเปรมสุรีณ์บอกว่าอยากเห็น Vaccum dressing คุณกิ่งเพชรบอกว่าได้ติดต่ออาจารย์ นพ.ทวีศักดิ์ไว้แล้วแต่ยังไม่มี case ในตอนนี้ แล้วพรุ่งนี้จะติดต่ออาจารย์อีกที 

     ทับทิม    ผู้บันทึก