๕ มีนาคม ไปทางไหนดี

สบายๆวันหยุด อ่านหนังสือดี เขียน โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เรื่อง " หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท "

ในหน้าที่ ๑๑ ข้อความตอนหนึ่ง คือ แต่นับเนื่องจากวันที่เราจะก้าวไปสู่ยุคที่ปรับเปลี่ยน จากสิ่งที่เป็นวิถีดั้งเดิมของเรา เปลี่ยนไปสร้างความร่ำรวยด้วยเงินทองเป็นที่ตั้ง คือสร้างความร่ำรวยด้วยเงินทองเป็นที่ตั้ง คือการสร้างการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯทุกฉบับ โดยเราคิดว่าเราต้องสร้างความร่ำรวยให้ได้ก็พอแล้ว ทุกอย่างจะดีมาเอง แล้เราก็เริ่มสร้างจริงๆ

ในหน้าที่ ๑๒ ข้อความที่ต่อเนื่องคือ เราได้เงินมาครับ แต่พร้อมกันนั้นเรากลับเสียทุกอย่าง และ ทีเราเสียสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ

 " เราเสียคน "

ขยายความในหน้าที่ ๑๖ คือ " เราเสียทรัพยากร และ ขายทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินนี้"

" แต่ที่เราเสียดายและยากที่จะกลับคืนก็คือ เราเสียคนเสียคนเพราะอะไรครับ เพราะเราหลุดจาก หลักธรรมที่เรายึดมาตลอด คือ เดินเส้นทางสายกลาง แต่เป็นการเดินไปสู่ ความโลภ ความหลง การกอบโกยทุกอย่าง เข้าสมาชิกสังคมบริโภคสุดกู่"

JJ