ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 21 มีนาคม 2549 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทุกๆท่าน หลังจากที่ได้พยายาม มานะ อดทนกันมา ก็ถือได้ว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่จะนำเอาความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคมต่อไป......