ด้วยหลักการและหลักปฏิบัติที่ต่างกัน

หลักการและหลักปฏิบัติของการ label cassette

กรณีของการ label cassette ของห้อง section โดยหลักการแล้ว cassette ได้ถูกออกแบบขึ้นมาโดยการประยุกต์ใช้ให้เป็นทั้ง cassette และ  block paraffin  เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและค้นหา cassette จึงถูกออกแบบให้มีความลาดเอียงเพื่อการ label cassette  แต่ในทางปฏิบัติความลาดเอียงนั้นเป็นอุปสรรคในการ label cassette  เป็นอย่างมากอีกทั้งตอนที่วางเรียงเพื่อรอเก็บและนำมาตัดย้อมพิเศษแล้วหากเก็บและ

เมื่อพูดถึง  "หลักการและหลักปฏิบัติ"  เราๆท่านๆคงรู้จักและเข้าใจในความหมายเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นคำที่มีความหมายโดยนัยของมันอยู่ในตัวแล้ว  แต่ถ้าตั้งคำถามขึ้นมาว่าหลักการนั้นเราสามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้ครบถ้วนตามหลักการทุกอย่างหรือไม่  คงมีใครหลายต่อหลายคนที่ตอบว่าหลักการไม่สามารถที่จะนำมาปฏิบัติได้ทุกอย่างเสมอไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "วัจนะลูกตลาด ปราชญ์บ้านนอก"ความเห็น (0)