QAU Annual Report 2007 : (2) คำนำรองอธิการบดี


         ข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานประจำปีฉบับพิเศษนี้ มุ่งหวังให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีโอกาสเพิ่มวิสัยทัศน์ในเรื่องสภาพแวดล้อมภายในของตัวเอง (Strength and Weakness) ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเรื่องสำคัญของการจัดทำ “แผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic plan)” มีคนกล่าวกันว่าแผนเชิงกลยุทธ์ นี้ต่างจากแผนโดยทั่วไปราว Genius กับ Idiot เลยทีเดียว กล่าวคือถ้าดูเผิน ๆ จะเหมือนกันแต่จริง ๆ แล้วต่างกันอย่างสิ้นเชิง

         อีกสี่เรื่องสำคัญที่เหลือของการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์คือ (1) เรื่องวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอก (Opportunity and Threat) ซึ่งมีการศึกษาไว้มากพอสมควรแล้วดังปรากฏใน “กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)” จึงขอแนะนำให้ใช้คู่กันกับรายงานประจำปีฉบับพิเศษนี้ (2) เรื่องการที่องค์กรต้องมีแผนทั้ง 3 แผน (ระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสั้น) (3) เรื่องความสอดคล้องสัมพันธ์แบบเป็นหนึ่งเดียวในทุกอณูของทุกแผน (เช่น ทุกส่วนมุ่งสู่การเป็น Top Ten มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของไทย) และ (4) เรื่องการเป็นแผนที่สามารถ “ทำได้” (Realistic plan) อยู่บนสภาพของความเป็นจริง ไม่ใช่ “แผนอยากได้” ที่อยู่บนสภาพของความเพ้อฝันที่ไม่มีโอกาสเป็นไปได้

         มีการกล่าวกันอีกเช่นกันว่า แม้มีการจัดให้มีแผน (เอกสาร) ได้สำเร็จแล้วก็ยังไม่สำคัญเท่ากับการที่ทุกคนในองค์กรมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและเป็น “นักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategist)” ที่มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรได้ในทุกระดับ ดังนั้นกระบวนการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีจึงควรจัดให้เป็นวัฒนธรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งขององค์กร โดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากการปฏิบัติงานจริงและเกิดการปรับตัวให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

         ถ้าทำได้เช่นที่ว่า นอกจากองค์กรจะมีแผน มีกรอบ มีฝันในการดำเนินงานร่วมกันแล้ว ถ้ามีการจัดให้มีกระบวนการการจัดทำแผนที่ดีก็จะทำให้เราได้ “นักคิดเชิงกลยุทธ์” ในองค์กรจำนวนมากเป็นผลพลอยได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการอยู่รอดขององค์กรได้เป็นอย่างดี

         กระผมในนามของทีมงานจัดทำรายงานประจำปีฉบับพิเศษนี้ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดผลประโยชน์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มีนาคม 2551

         วิบูลย์ วัฒนาธร

หมายเลขบันทึก: 174536เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2008 12:39 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 15:05 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ ผศ ดร วิบูลย์ที่เคารพรัก

อาจารย์ขยันจริงๆนะคะ

ด้วยความเคารพรัก

 จิรประภา มากลิ่น

เรียน ท่านรองวิบูลย์ เยี่ยมเลยครับ Download ได้ที่ไหนครับ รับท่านว่าเดือนเมษายน ท่านไปพำนัก ตปท ตลอดร้อนนี้เลยหรือครับ เสียดายไม่ได้ F2F in UKM12th

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี