การพัฒนาวินัยในตนเอง

  ติดต่อ

  การพัฒนาวินัยในตนเอง  

ภาวิณีย์  แก้วอุดม. (2550). รายงานการวิจัยการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง

ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี หลังจากการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินัยในตนเอง  นักเรียนมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม การตรงต่อเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาวินัยในตนเอง โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม

หมายเลขบันทึก: 174457, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 00:52:23+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กิจกรรมกลุ่ม#ความรับผิดชอบ#การตรงต่อเวลา#การควบคุมตนเอง#กรณีตัวอย่าง#การพัฒนาวินัยในตนเอง#การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ลูกเจ้าของบอร์ด
IP: xxx.25.80.122
เขียนเมื่อ 

เย่ๆ นี่แม่ผมเองครับ

รักแม่ที่สุดเลย แม่ผมเก่งที่สุด