การพัฒนาวินัยในตนเอง

การพัฒนาวินัยในตนเอง

ภาวิณีย์  แก้วอุดม. (2550). รายงานการวิจัยการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 จากกลุ่มตัวอย่าง 15 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง

ผลการวิจัยพบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี หลังจากการใช้ชุดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาวินัยในตนเอง  นักเรียนมีวินัยในตนเองด้านความรับผิดชอบ  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม การตรงต่อเวลา และการควบคุมตนเองสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาวินัยในตนเอง โดยใช้กิจกรรมกลุ่ม

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมกลุ่ม#ความรับผิดชอบ#การตรงต่อเวลา#การควบคุมตนเอง#กรณีตัวอย่าง#การพัฒนาวินัยในตนเอง#การปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม

หมายเลขบันทึก: 174457, เขียน: 31 Mar 2008 @ 21:07 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 00:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ลูกเจ้าของบอร์ด
IP: xxx.25.80.122
เขียนเมื่อ 

เย่ๆ นี่แม่ผมเองครับ

รักแม่ที่สุดเลย แม่ผมเก่งที่สุด