สวัสดีครับ ผู้ที่ผ่านเข้ามาทุกท่าน เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองเขียน Blog จริงๆแล้วได้อ่าน Blog ใน Gotoknow มาหลายเดือนแล้ว ก็รู้สึกว่าตัวเองเอาเปรียบอยู่เหมือนกันที่อ่านแต่ของคนอื่น ก็คิดว่าถ้ามีโอกาสจะต้องลองเขียนบ้าง พอดีวันนี้สำนักงานจัดอบรมการทำเว็บบลอก                 คุณชายน้อย จันทร์เทศ วิทยากรคนเก่งบอกให้ทุกคนเขียนบลอกคนละครึ่งหน้าก็เลยลองเขียนดู

                ช่วงนี้ผมมีงานที่รับผิดชอบในเรื่องการแข่งขันทางวิชาการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่กำหนดจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 และ3 วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประเทศ  และมีการแข่งขันการออกแบบ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ รุ่นเยาว์ โดย สพฐ.กำหนดให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศุนย์สอบ(มี19 ศูนย์สอบทั่วประเทศ) กำหนดสอบวันที่ 25 มษายน 2551

                 ปัญหาที่พบขณะนี้คือการแข่งขันการออกแบบ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ รุ่นเยาว์ มีผู้สมัครน้อยมาก ก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรจึงมีนักเรียนสมัครแข่งขันน้อย  เป็นเพราะนักเรียนไม่ค่อยมีทักษะในการออกแบบสิ่งประดิษฐ์หรือเปล่า ผมคิดว่าการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์หรือสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมในอนาคตต่อไป ซึ่งในระดับสากล นานาชาติก็ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างมากและมีการจัดการประกวดในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี ก็อยากจะเชิญชวนครูวิทยาศาสตร์สอนการปฏิบัติให้นักเรียนได้นำความรู้ที่เรียนมาประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์บ่อยๆ นักเรียนจะได้มีทักษะในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์

                เมื่อแข่งขันวิชาการนานาชาติเสร็จแล้ว ผมจะมาเขียนเล่าให้ฟังอีกครับ สวัสดี