เมื่อเช้าได้นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

ได้ความว่ามีเด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ถูกนักเรียนชาย 7 คน ข่มขื่นในห้องเรียน

ในขณะที่นักเรียนคนอื่นไปเข้าแถวตอนเช้ากันหมด

ซึ่งนักเรียนหญิงเคราะห์ร้ายคนกำลังเอากระเป๋าไปเก็บในห้องเรียน

จึงถูกนักเรียนชาย 7 คน ทำการข่มขื่นในห้องเรียน

ไม่รู้ว่ามันกล้าทำได้อย่างไร

ในห้องเรียนที่ให้ความรู้ให้ปัญญากับนักเรียนทุกคน

ยังทำเรื่องแบบนี้ให้โรงเรียนในห้องเรียนได้

โดยที่ไม่คิดเกรงกลัวกฏหมายไม่กลัวบาปกรรมเลยหรือไง

อ่านแล้วสังคมบ้านเรา แย่ลงทุกที

คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กนักเรียนหายไปไหนหมด

คิดแล้วมันเศร้าใจจริง