การประกันคุณภาพการศึกษา จัดโดย สสอท.

แนวทางการประเมินรอบที่ 2 ของ สมศ.
ฝ่ายพัฒนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (สสอท.) จะจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2549 โดยเชิญ ผู้อำนวยการ สมศ. มาบรรยาย ในการนี้งานประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้เรียนเชิญประธาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพ มกค.ความเห็น (0)