ตอกย้ำความสำเร็จPatho Otop1 มุ่งสู่ Otop2

Otop2 ติดเครื่องเดินหน้าฉลุย

นับว่าเป็นความสำเร็จอันงดงามของภาควิชาพยาธิฯ คณะแพทย์ ม.อ. ที่ได้จัดงานสัมมนา  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนางาน นอกสถานที่เพื่อให้พวกเราได้พักผ่อนไปในตัว   การนำเสนอวิดิทัศน์ได้ตอกย้ำความสำเร็จ Pathology one team one projectโดยกล่าวถึงที่มา วิธีการ  ผลการดำเนินงาน และความภาคภูมิใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  Patho Otop1 จึงเป็นแรงกระตุ้นให้ก้าวไปสู่การมุ่งมั่นพัฒนางานที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นในOtop2  บุคลากรในระดับปฏิบัติการมีความกระตือรือร้น ที่จะเข้าร่วม Otop2 มากๆ  ทำให้กิจกรรมในวันที่ 2 มีเวลาไม่พอกับการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งการเสนอโครงร่าง และกิจกรรม AAR  และเราก็กลับสานต่อที่ภาควิชา

พวกเราซาบซึ้งใจ ที่Bossเก่า ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช ได้กรุณามามอบรางวัล และบรรยาย ทำให้หลายคนถึงบางอ้อว่าเราก็ได้ทำ KM แล้วพร้อมกับการทำ Otop

         

 คณะผู้จัด โดยการนำของCKO หัวหน้าภาควิชา เห็นแล้วหายเหนื่อย  Otop 2 ติดเครื่อง เดินหน้าฉลุย

                               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Share Ideaความเห็น (1)

???
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
สำเร็จแล้ว!