ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ อยู่เล่มหนึ่ง เขาบอกไว้ว่า การสอนหนังสือของประเทศเวียดนาม...น่าสนใจมาก คือเขาให้การบ้านเด็ก...วันละ 5 ข้อ  คำถาม.....เขาถามเหมือนกันทุกวัน...คือ 

1.วันนี้.....เธอช่วยพ่อแม่ทำอะไรบ้าง             2.วันนี้...เธอทำความดีกับคนอื่น...อย่างไรบ้าง

3.ที่บ้านเธอ.......ที่ข่าวท้องถิ่นที่สำคัญอะไรบ้าง       4.มีข่าวการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในประเทศคุณ

5.ในโลกของเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

         เราเห็นอะไรบ้างจากโทจย์ 5 ข้อนี้  เขาสอนให้เด็ก...กตัญญู...ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ไม่งั้นจะตอบโทจย์ข้อที่ 1ได้ ต้องทำความดีทุกวันต้องสอนให้เด็กเป็นดี   มีเมตตา ..ช่วงเหลือผู้อื่นไม่งั้น...ตอบคำถามข้อที่2 ไม่ได้     สอนเด็กให้สังเกตสภาพแวดล้อมรอบตัว...ติดตาม่าวสาร..ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลง...ต้องปรับตัวยังไงให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองขึ้นตลอด

              แล้วสอนเด็กให้มีวิสัยทัศน์ที่ดี  รู้ทันเขา ปรับตัวให้ อยู่รอดปลอดภัย แต่ไม่จำเป็นต้องเลี่ยนแบบเขาทุกเรื่อง     สอนให้เด็กคิด ต้องใช้ความคิด..ต้องมีจินนาการ  ..จึงจะตอบโจทย์ได้ เด็กต้องคิดอย่างนี้ทุกวัน..ทำความดีททุกวัน ...กตัญญูทุกวัน  3ปี....5ปี..........7ปี.........20ปี

            "จะเกิดอะไรขึ้นกลับเด็กกลุ่มนี่"