ข้อสอบคอม

wawa
แนวข้อสอบคอม

แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

1. DOS ย่อมาจากอะไร
ก. Disk Operating System
ข. Door Of System
ค. Disk of System
ง. Direct - Opening Systematic


2. Sector ในระบบ DOS มีขนาดเท่าใด
ก. 16 byte
ข. 256 byte
ค. 512 byte
ง. 1024 byte


3. ระบบปฏิบัติการ LINUX เป็นระบบแบบใด
ก. ระบบผู้ใช้คนเดียว
ข. ระบบ WINDOWS ที่ MICROSOFT เขียนขึ้นมาแก้ไขข้อผิดพลาดของตน
ค. ระบบปฏิบัติการแบบหลายผู้ใช้ เข้าใช้เครื่องพร้อมกัน ผ่านระบบเครือข่าย
ง. ระบบปฏิบัติการสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น ร้านค้า ร้าน VDO เป็นต้น


4. 2 Kb มีขนาดเท่าใด
ก. 2000 byte
ข. 200 byte
ค. 32 byte
ง. 2048 byte


5. ลักษณะของ แผ่นขนาด 5.25 นิ้ว(DSDD) Double-Sided Double-Density Disk มีลักษณะอย่างไร
ก. แผ่นดิสก์รูปทรงห้าเหลี่ยม เก็บข้อมูลได้มาก
ข. ความจุ 360 Kb
ค. ขนาดของแผ่นกว้างยาวไม่เท่ากัน โดยกว้าง 5 นิ้ว และยาว 5.25 นิ้ว
ง. แผ่นแบบนี้ใช้กับเครื่องเล่น CD ได้ด้วย ซึ่งใช้เก็บภาพยนต์ได้ครั้งละหลาย ๆ เรื่องได้


6. รุ่นของ ไมโครโปรเซสเซอร์(Microprocessor) รุ่นใดใหม่ที่สุด
ก. 8088
ข. 80486
ค. Pentium
ง. SuperMario


7. บัส (Bus) หมายถึงถนนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลุ่มของสายไฟบน main board
ถามว่า บัส ในคอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท

ก. 2 ประเภทคือ บัสภายใน และบัสภายนอก
ข. 3 ประเภท คือ บัสระดับสูง บัสระดับกลาง บัสระดับต่ำ
ค. 1 ประเภทเท่านั้น คือบัสข้อมูล
ง. 2 ประเภท คือ บัสใช้งาน และบัสไม่ใช้งาน


8. สารบัญ(Directory) ของ DOS เก็บอะไร
ก. ชื่อแฟ้ม และส่วนขยาย
ข. คลัสเตอร์แรกของแฟ้ม
ค. ไม่มีข้อใดถูก
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.


9. ลักษณะของ แผ่นขนาด 5.25 นิ้ว(DSDD) Double-Sided Double-Density Disk มีลักษณะไม่ตรงตามข้อใด
ก. ขนาด 9 Sector ต่อ Track
ข. ในแผ่นมีจำนวน 40 Track
ค. ใช้เนื้อที่เก็บ ตาราง Directory 7 Sector
ง. ในแผ่นมี 740 Sector


10. ลักษณะของ แผ่นขนาด 3.5 นิ้ว(DSHD) Double-Sided High-Density Disk มีลักษณะตรงตามข้อใด
ก. ขนาด 9 Sector ต่อ Track
ข. ในแผ่นมีจำนวน 40 Track
ค. ใช้เนื้อที่เก็บ ตาราง Directory 14 Sector
ง. ในแผ่นมี 740 Sector


11. แผ่น Disk ต่อไปนี้แบบใด เก็บข้อมูลได้มากที่สุด
ก. 3.5 นิ้ว DSDD
ข. 3.5 นิ้ว DSHD
ค. 5.25 นิ้ว DSDD
ง. 5.25 นิ้ว DSHD


12. แผ่น Disk ต่อไปนี้แบบใด เก็บข้อมูลได้น้อยที่สุด
ก. 3.5 นิ้ว DSDD
ข. 3.5 นิ้ว DSHD
ค. 5.25 นิ้ว DSDD
ง. 5.25 นิ้ว DSHD


13. OS ย่อมาจากอะไร ในเรื่องระบบปฎิบัติการ
ก. Operaing system
ข. Open System
ค. Off-line System
ง. Opportunity System


14. RAM คือหน่วยความจำที่เข้าถึงได้โดยสุ่ม ถามว่า RAM ย่อมาจากอะไร
ก. Read Access Memory
ข. Random Access Memory
ค. Real Action Method
ง. Random Accumulate Measurement


15. ข้อใดเป็นข้อเสียของ DRAM
ก. เกิดการรั่วหรือคลายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง
ข. มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ได้
ค. ยังไม่มีผู้ผลิตนำมาใช้ในธุรกิจ
ง. ไม่เคยมีคำนี้ในเรื่องที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาก่อน


16. ข้อใดไม่ใช้หน่วยความจำในเครื่อง Microcomputer
ก. หน่วยความจำปกติ (Conventional memory)
ข. หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper Memory)
ค. หน่วยความจำโลเวอร์ (Lower memory)
ง. หน่วยความจำสูง (High Memory)


17. ข้อใดไม่ใช้หน่วยความจำในเครื่อง Microcomputer
ก. หน่วยความจำเอ็กซ์เทนด์ (Extended memory)
ข. หน่วยความจำปกติ (Conventional memory)
ค. หน่วยความจำเหนือปกติ (High environment memory)
ง. หน่วยความจำเอ็กซ์แปนด์ (Expanded memory)


18. หน่วยความจำ Cache memory เป็นหน่วยความจำแบบใด
ก. Static RAM
ข. Dynamic RAM
ค. Win RAM
ง. Linux RAM


19. หน่วยความจำปกติ (Conventional memory) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด
ก. 64 Kb
ข. 384 Kb
ค. 640 Kb
ง. 1024 Kb


20. หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper memory area) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด
ก. 64 Kb
ข. 384 Kb
ค. 640 Kb
ง. 1024 Kb

แหล่งที่มา : แนวข้อสอบนี้คัดลอกมาจาก www.bcoms.net/test_online/index.asp

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อสอบคอมพิวเตอร์

คำสำคัญ (Tags)#คอมพิวเตอร์

หมายเลขบันทึก: 173113, เขียน: 26 Mar 2008 @ 11:45 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก


ความเห็น (10)

foru ฝากไว้นิดหนึ่ง
IP: xxx.143.19.241
เขียนเมื่อ 

แนวข้อสอบเข้าปริญญาโท คอมพิวเตอร์ จุฬา นิด้า

http://foru2552.spaces.live.com/

แจกน้องๆ ให้อ่านเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนต่อปริญญาโทที่จุฬา

รบกวนช่วยเผยแพร่ให้น้องๆที่เรียนอยู่ด้วยนะ เพื่ออนาคตของน้องๆ

ตุ๊ก
IP: xxx.173.133.8
เขียนเมื่อ 

มีเฉลยหรือเปล่าค่ะ

มาม่า
IP: xxx.172.153.78
เขียนเมื่อ 

ง่ายนิดเดียว ยากเยอะแยะ

รังสิมันตุ์
IP: xxx.10.102.131
เขียนเมื่อ 

อยากรู้คำตอบ

ผืนฟ้า
IP: xxx.172.167.213
เขียนเมื่อ 

มีคำตอบใหมค่ะ

โอม
IP: xxx.25.146.121
เขียนเมื่อ 

ดีจางเรย

โอมโง่มักๆๆ
IP: xxx.25.146.121
เขียนเมื่อ 

มีคำตอบไหม

โอ๊ด
IP: xxx.26.244.205
เขียนเมื่อ 

มีคำตอบไหมคับ

แนน
IP: xxx.180.237.108
เขียนเมื่อ 

สารเลว

สตางค์
IP: xxx.67.11.97
เขียนเมื่อ 

แล้วจะรู้ไม่ว่าตอบอะไร