ขณะนี้เปิดทำการสอนแล้ว e-learning หลักการประชาสัมพันธ์ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ฟรีที่ http://eduonline.udru.ac.th/rudonline/courses/3001101/

 แล้วเจอกันนะครับ