ผมจบสัตวแพทย์มาประมาณ 13 ปี และทำงานเป็นอาจารย์สอนมา 13 ปีเท่ากับที่จบมาพอดี ผมสอนนักศึกษามาตลอดทั้ง 13 ปี ในช่วงวลาดังกล่าวก็พยามทำงานให้มีประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ค้นพบมาบวกกับความรู้ที่อ่านจากตำรา