การจัดการฝึกทักษะการเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ

เก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ

http://gotoknow.org/file/junyawat/sung nern1.jpg

วันที่25ก.พ. -3 มี.ค. 49 นี้ ชมรมพยาบาลชุมชนฯได้จัดการฝึกทักษะการเก็บข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีเครือข่ายพยาบาลชุมชนและสหวิชาชีพมาร่วมฝึกทั้งหมดจำนวน 55 คน มีพี่เลี้ยงเป็นรุ่น1 และรุ่น2 มาช่วยเป็นCoachให้  7  คน  ใช้สถานที่ฝึกคือพื้นที่ในเขตเทศบาลและเขต อบต.สูงเนิน  โจทย์วิจัยในครั้งนี้คือ  การบริโภคอาหารปลอดภัยของประชาชนตำบลสูงเนินควรเป็นอย่างไร  วิทยากรหลักคือ อจ.ทวีศักดิ์ นพเกษร  อ.พี่เลี้ยงจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.หิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่นมาช่วยกันอย่างเต็มใจและสนุกสนาน ด้วยการเรียนรู้ร่วมกัน บรรยากาศเมื่อออกเก็บข้อมูลใน 2 วันนี้ (27,28 ก.พ. 49 )อากาศร้อนมากแต่ทุกคนตั้งใจเรียนรู้เพราะต้องไปฝึกทักษะการสัมภาษณ์เชิงลึก และทำการฝึกสนทนากลุ่ม ตามที่หัวหน้าทีมแจกจ่ายงานประจำวัน มีหลายรสชาดบางคนต้องแปลงกายไปเป็นแม่ค้ารถเร่ในหมู่บ้านตั้งแต่ตีห้าถึง2โมงเช้าเพื่อที่จะได้ข้อมูลของการบริโภคอาหาร  บางคนต้องไปดูโรงฆ่าสัตว์ทั้งที่ไม่เคยอยากรู้มาก่อน และอีกหลายเรื่องราวที่มาเกี่ยวกับการความเป็นอยู่ของคนที่สูงเนิน บทเรียนที่ได้รับสำหรับทุกคนไม่เหมือนกัน เพราะบางคนมาฝึกเก็บข้อมูล  บางคนต้องมาทำหน้าที่เป็น Coach  บางคนก็มาทำหน้าที่ถ่ายทอดให้กับผู้ฝึกซึ่งยากกว่า  อจ.พี่เลี้ยงช่วยแนะนำทำความเข้าใจการเรียนรู้เนียนขึ้น  สำหรับการจัดการที่ดีต้องเป็นหน้าที่ของชมรมพยาบาลฯ ที่ต้องพยายามสร้างหรือพัฒนาคนให้มีทักษะการทำวิจัยในงานประจำอย่างง่าย แต่ประโยชน์ที่ได้กลับสูงสุด ที่ถึงประชาชนและสะท้อนนโยบายของกระทรวงหรือรัฐบาล  ........มีอีกเรื่องที่อยากฝากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นว่า พยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชนขาดแคลนเพียงไร...เพราะสาเหตุใดบ้าง....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยความเห็น (1)

นางสาวดวงใจ สระทองทิว
IP: xxx.143.160.152
เขียนเมื่อ 

ช่วยหาการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิยเตอร์