โครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับช่วงชั้นที่ 4 (เครื่องทำบักบุ้ง)
โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับช่วงชั้นที่  4

ชื่อโครงงาน           เครื่องหั่นผักบุ้ง

คณะผู้จัดทำ         1.  นางสาวนพมาศ             เขาแก้ว

                                2.  นางสาววราภรณ์           หมีนิ่ม

                                3.  นายสราวุฒิ                     คงสวัสดิ์

ครูที่ปรึกษาโครงงาน     ว่าที่  ร.ต. ศิริวัฒน์     ทัดเที่ยง

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม  ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000

********************************************************************************************

บทคัดย่อ

บ้านของสมาชิกในกลุ่มมีอาชีเลี้ยงสุกร  ซึ่งสมาชิกในกลุ่มต้องมีหน้าที่ในการหั่นผักบุ้งให้สุกรกิน  โดยการหั่นผักบุ้งด้วยมือในปริมาณที่มาก  ทำให้เกิดอาการเมื่อยแขนและเจ็บมือ  เนื่องจากยางของผักบุ้งกัด  รวมถึงเสียเวลาในการทำงานอื่นด้วย  จึงเกิดแนวความคิดว่า  ถ้ามีเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน  โดยมีอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงมาใช้เป็นการผ่อนแรง  และประหยัดเวลาในการพ่นสารเคมี  ทั้งหมดนี้  จากแนวความคิดดังกล่าวข้างต้นจึงนำไปสู่การประดิษฐ์เครื่งหั่นผักบุ้ง  ที่ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม  ประหยัดเวลาและช่วยผ่อนแรงงานคนในการหั่นผักบุ้ง

                วิธีการดำเนินการ  ใช้ดำเนินการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพการใช้งานของเครื่องหั่นผักบุ้ง  ดังนี้  เปรียบเทียบเวลาที่ที่ใช้ในการหั่นผักบุ้ง  ด้วยเครื่องหั่นผักบุ้งกับแรงงานคน  1  คน

ผลการทดลอง    เมื่อใช้เครื่องหั่นผักบุ้ง  จำนวน  3  ครั้งได้เวลาดังนี้  2 นาที 07 วินาที,  2 นาที 66วินาที  และ 2 นาที 01 วินาที  ตามลำดับ  และเมื่อหาค่าเวลาเฉลี่ยได้  2 นาที 04 วินาที  ส่วนการหั่นผักบุ้งด้วยแรงงานคน 1 คน จำนวน  3  ครั้ง  ได้เวลาดังนี้  39 นาที 18 วินาที , 38 นาที 58 วินาที และ 38 นาที 33 วินาที  ตามลำดับ  และเมื่อหาค่าเวลาเฉลี่ยได้  38 นาที 56 วินาที

สรุปผลการทดลอง   ประสิทธิภาพของเครื่องหั่นผักบุ้งสามารถหั่นผักบุ้งได้อย่างรวดเร็ว  ปลอดภัย และประหยัดเวลามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการหั่นผักบุ้ง  สามารถช่วยประหยัดเวลาได้  36 นาที 49 วินาที  หรือใช้เวลาน้อยกว่า  18.39 เท่าของการหั่นผักบุ้งด้วยแรงงานคน 1 คน  จึงถือได้ว่าเครื่องหั่นผักบุ้งสามารถช่วยประหยัดเวลาและผ่อนแรงงานคนได้จริง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้วิทยาศาสตร์_2008

คำสำคัญ (Tags)#โครงงานวิทยาศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 171263, เขียน: 17 Mar 2008 @ 11:46 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงงานที่ดีชิ้นหนึ่งเลยค่ะ ขอให้กำลังในการพัฒนานักเรียนให้รู้จักที่จะทำโครงงานและสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพด้วยค่ะ

ไม่บอก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

asdasdasd