คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดการสัมมนาหัวหน้าหน่วย หัวหน้างานในสำนักงานคณบดีและโรงพยาบาลทันตกรรม ในวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมอินเตอร์ รีสอร์ท บรรยากาศการสัมมนาสนุกสนาน เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอันดีให้เกิดขึ้นกับหัวหน้าหน่วย หัวหน้างานในคณะฯ ซึ่งจะนำไปสู่การทำงานเป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายของคณะฯในอนาคต งานนี้หลายท่านเหน็ดเหนื่อยกับกิจกรรมสัมพันธ์ แต่ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส บรรยากาศชื่นมื่น จนความสดชื่นยังต่อเนื่องมาถึงที่ทำงานในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 49 นี้ เมื่อหัวหน้าหน่วยหัวหน้างานยิ้มสดใส จึงพลอยทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น อุปสรรคที่เคยมี ก็พลอยมลายหายไปด้วย