โครงการ Moblie Unit

ในการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับดัชนีประเมินคุณภาพภายในยังมีความสับสนอยู่ รวมทั้งตารางแบบกรอกข้อมูลตามดัชนีประเมินฯ ก็ยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจในบางส่วน หนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การพบปะพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สำนักประกันคุณภาพ มก. ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหารเพื่อรับฟังและชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ อาจจะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกทางหนึ่ง เป็นการรับฟังระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพในแต่ละหน่วยงานเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ และมีความรู้ ความเข้าใจในดัชนีประเมินฯ และตารางแบบกรอกข้อมูลตามดัชนีประเมินคุณภาพภายในให้ดียิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน qakutraining

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 17017, เขียน: 27 Feb 2006 @ 16:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)