โครงการ Moblie Unit

  ติดต่อ

ในการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับดัชนีประเมินคุณภาพภายในยังมีความสับสนอยู่ รวมทั้งตารางแบบกรอกข้อมูลตามดัชนีประเมินฯ ก็ยังมีบางหน่วยงานที่ยังไม่เข้าใจในบางส่วน หนทางหนึ่งในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การพบปะพูดคุยกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สำนักประกันคุณภาพ มก. ได้จัดโครงการพบปะผู้บริหารเพื่อรับฟังและชี้แจงปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ อาจจะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกทางหนึ่ง เป็นการรับฟังระหว่างผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพในแต่ละหน่วยงานเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ และมีความรู้ ความเข้าใจในดัชนีประเมินฯ และตารางแบบกรอกข้อมูลตามดัชนีประเมินคุณภาพภายในให้ดียิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน qakutraining

หมายเลขบันทึก: 17017, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:28:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)