ผู้ใช้งาน ระบบ Excel Loader

  ติดต่อ

รีบดำเนินการด่วน!
 
1.     ให้ผู้ใช้งาน (ระบบ Excel Loader) ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ของสิทธิผู้ใช้งานอย่างน้อย 2 สิทธิ คือ
1)     สิทธิผู้เบิก Exxxxxxxxxx
2)     สิทธิผู้นำส่งข้อมูล Lxxxxxxxxxx ของหน่วยงาน

ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2549

2.     ให้ผู้ใช้งานดำเนินการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของสิทธิทั้ง 2 สิทธิอย่างน้อยทุก ๆ 30 วัน โดยระบบจะแสดงข้อความเตือนการหมดอายุของรหัสในหน้าจอเครื่อง GFMIS Terminal ที่สำนักงานคลังจังหวัด  (ตามหนังสือที่สำนักงานคลังได้เวียนหนังสือไปแล้ว)
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

หมายเลขบันทึก: 17015, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:28:47+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)