การจัดการความรู้ที่ คณะแพทยศาสตร์ มศว

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครือข่ายการจัดการความรู้ชาวมหาวิทยาลัย

Share and Learn ที่ มศว

 

 เล่าสู่กันฟังครับ การจัดการความรู้ ที่คณะแพทยศาสตร์ มศว

 

 

5  มีนาคม 2551

10.00 11.00 น.

11.00 12.00 น.

12.00 13.00 น.

13.00 14.00 น.

 

-    ปฐมนิเทศผู้เข้าฝึกอบรม  / ประเมินความคาดหวัง

-    บรรยายหลักการพื้นฐาน KM

-    แนะนำตัวและสร้างกลุ่มการเรียนรู้

-       ทุกคนสร้างสมาชิก KM  บน Weblog    (ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7)

 

ศ.นพ.วุฒิชัย   ธนาพงศธร

12 มีนาคม  2551

12.00 14.00 น.

 

-  แสดงสาธิตการทำ Dialogue  และ  AI

 

19 มีนาคม 2551

11.00 – 12.00 น.

12.00 – 12.45 น.

12.45 14.00 น.

14.00 – 14.30 น.

14.30 – 15.00 น.

 

-    บรรยาย เทคนิคและวิธีการของคุณอำนวย (Facilitator)”

-    พักรับประทานอาหารกลางวัน

-    การทำ Dialogue  เทคนิคการทำงานเป็นทีม

-    บรรยายประสบการณ์   การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้

-    ทำ AAR

 

รศ.นพ.จิตเจริญ   ไชยาคำ

(วิทยากร คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

26 มีนาคม 2551

12.00 15.00 น.

 

-    การ Share and Learn  และ  AAR 

 

ศ.นพ.วุฒิชัย   ธนาพงศธร

ขออนุญาต นำเสนอครับ กระบวนการสร้าง Facilitator ที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วุฒิชัย ธนาพงศธร อดีต ผอ.รพ. คณะแพทย์ มศว ท่านจัดให้ทีมงาน สหสาขาวิชาชีพ และ ท่านได้ให้เกียรติ ให้ JJ ชุมชนคุณอำนวยแห่งบ้านผู้หว่าน ๒ และ UKM มมส และ มอดินแดง ไปร่วม แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ เรื่อง Facilitator/Dialogue/Team ครับ

 ที่ชอบใจท่านใช้กระบวนการ Share and Learn ครับ

JJ2008

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)