อันตราย! จากซอสเย็นตาโฟ

เย็นตาโฟ
อันตราย! จากซอสเย็นตาโฟ

เย็นตาโฟ

วันนี้มันมากับอาหาร ขอนำเสนอเรื่องราวของซอสสีแดง ส่วน ผสมสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในก๋วยเตี๋ยว
เย็นตาโฟ

เพราะทุกวันนี้ สีที่เราใช้เป็นสีที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติซะทีเดียว สีผสมอาหารที่เรารู้จักกันนั้น แบ่งเป็น
3 ประเภทคือ

สีอินทรีย์ คือสีที่ได้จากการสังเคราะห์ สีอนินทรีย์ คือสีที่ได้จากการเผาพืช เช่น สีดำจากผงถ่านที่ได้
จากการเผากาบมะพร้าว และสีที่ได้จากธรรมชาติคือ สีที่สกัดจากพืช และสัตว์ที่ใช้บริโภคโดยไม่เกิด
อันตราย

ที่จะกล่าวถึงในวันนี้คือ สีที่ใส่ในซอสเย็นตาโฟ ซึ่งผู้ผลิตนิยมใช้ สีปองโซ 4 อาร์ เพื่อให้ซอสมีสีแดง

สีชนิดนี้เป็นสีผสมอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์ แต่ถ้าใช้ในปริมาณมากเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อผู้
บริโภค เนื่องจากสีสังเคราะห์ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว สารหนู โครเมียม
สังกะสี

โดยเฉพาะสารหนู ถ้าเข้าไปสะสมในร่างกายมากๆ จะทำให้เกิดอาการ อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง
ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ และโลหิตจาง

นอกจากนี้ สารตะกั่วยังมีพิษต่อระบบประสาททั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง อาการพิษเรื้อรังนั้นจะพบเส้น
สีม่วงคล้ำที่เหงือก มือตก เท้าตก คลื่นไส้ อาเจียน เป็นอัมพาต และอาจพบอาการทางระบบประสาท
ได้

ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2547) เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร กำหนดให้ใช้สี
ปองโซ 4 อาร์ ในอาหารไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม

วันนี้สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างซอสสีแดงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเย็นตาโฟ เพื่อวิเคราะห์หาการตกค้าง
ของสีแดง ชนิดปองโซ 4 อาร์

ผลปรากฏว่า ทุกตัวอย่างพบการตกค้าง และพบเกินมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทย

นี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยในเบื้องต้น หากชอบจริงๆ ควรเลือกร้านค้าที่ใช้เต้าหู้ยี้เป็นส่วนผสมที่ให้สีแดง
แทน เพียงแค่นี้ก็ช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวได้แล้ว...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Suggestionความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่เตือนค่ะ

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ น้องร่วมสถาบัน(มศว ประสานมิตร) ดีจัง ทุกทีเวลาทานเยนตาโฟ พี่จะบอกเจ้าของร้านว่า ไม่ต้องใส่สีแดงนะคะ มีความรู้สึกเหมือนกำลังกินเลือดหง่ะ...