ภาพของต้นกาลพฤกษ์และบรรยากาศบริเวณสำนักงานอธิการบดี  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ขณะนี้ชูช่อไสวไปทั่วมหาวิทยาลัย พอบรรเทาความร้อนลงไปได้บ้าง