GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสัมมนาติดตามประเมินผลการปรับโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร การติดตามประเมินผล

บรรยากาศการประชุมสัมมนาติดตามประเมินการปรับโครงสร้างองค์กรของมข. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก  ดังภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 16750
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

หวังว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้นำข้อดีและข้อด้อยของหน่วยราชการที่ได้ทดรองปรับโครงสร้างไปแล้วมาปรับรูปแบบโครงสร้างของคณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก ให้สามารถทำงานได้ประสานกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยต่อไป