บรรยากาศการประชุมสัมมนาติดตามประเมินการปรับโครงสร้างองค์กรของมข. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมาก  ดังภาพ