KM ติดดาวภูมิภาค (๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เครือข่ายโรงพยาบาลสนใจ KM ติดดาว ร่วม ลปรร ครั้งที่ ๑

KM ติดดาวภูมิภาค (ขอนแก่น)

 สืบเนื่องจากท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ พานิช ได้ริเริ่ม "โครงการ KM ติดดาวภูมิภาค" ( Link) เพื่อให้เกิดความเข้าใจสำหรับหน่วยงานที่ นำ "การจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา คน งาน หรือ องค์กร" ดังนั้น ทีมงาน KKU_KM จึงจัดการ "ลปรร KM ติดดาว ครั้งที่ ๑" ในวันจันทร์ที่ ๒๗ ก.พ ๔๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม SME อาคารศูนย์บริการวิชาการ ม.ข

 หน่วยงานที่ตอบรับมา "ลปรร" ครั้งนี้มีดังนี้ครับ

 ๑.ร.พ เวชประสิทธ์

 ๒.ร.พ เมืองสรวง

 ๓.ร.พ เชียงยืน

 ๔.ร.พ แวงน้อย

 ๕.ร.พ โพธิ์ชัย

 ๖.ร.พ จตุรพักตรพิมาน

 ๗.สำนักประเมินและประกันคุณภาพ

 ๘.คณะเทคโนโลยี

 ๙.คณะทันตแพทยศาสตร์

 ๑๐.ศูนย์หัวใจสิริกิตติ์

 ๑๑.สำนักบริหารการวิจัย

 ๑๒.สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ๑๓.สำนักนตกรรมการเรียนการสอน

 ๑๔.คณะวิทยาศาสตร์

 ๑๕.สำนักวิทยบริการ

เรียนเชิญ "หน่วยงานที่สนใจ เรื่องการจัดการความรู้ที่มีประสบการณ์ ทั้งภายใน และ ภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น" เข้าร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ประสบการณ์ โดยแจ้งความจำนงค์ที่ คุณ พิชชา ๐๔๓-๓๔๘๓๘๙ ต่อ ๑๐๙

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เอื้อง
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
อาจารย์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้อง 043-348983 ต่อ 109 ค่ะ