Software:Seek and Advice ตอนที่ 2 การติดตั้งระบบบริหารงานบุคคลากร orangeHrm


เตรียมโปรแกรมกันพร้อมแล้วก็มาติดตั้งระบบ orangeHRM กันต่อ !!!

สวัสดีครับในบันทึกที่แล้วผมได้แนะนำการเตรียมโปรแกรม
ที่จะใช้ติดตั้งระบบ
HR กันไปแล้ว ซึ่งเราจะได้ Apache web server
ที่สนับสนุน PHP5 และ My SQL 5.0

ในตัวอย่างนี้ผมใช้ Appserv Version 2.5.8 ช่วยติดตั้งทั้ง 3 ส่วนนี้นะครับ
ดังนั้นหากท่านติดตั้ง Apache + PHP 5 + My SQL 5 ด้วยตัวเอง
การกำหนดค่าอาจจะไม่เหมือนกับที่ผมสาธิตเสมอไป

 

ลงมือติดตั้งระบบ orange hrm

  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">1.เนื่องจากผมใช้ Appserv ช่วยติดตั้ง Apache + PHP + My SQL
ดังนั้นโฟลเดอร์หลักของระบบจะกำหนดไว้ที่ C:\AppServ\www
</p>  ภาพแสดง Folder หลัก <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">2.เมื่อ Download ไฟล์จากเว็บมาแล้วให้แตก File ไปที่โฟลเดอร์ C:\AppServ\www\</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพแสดง File ระบบ HR ที่ Download มา</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p> ภาพแสดงการแตก File ไปยัง folder หลัก <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">3.เมื่อแตกไฟล์ไปยัง

Folder ปลายทางเรียบร้อยแล้ว เราจะเริ่มติดตั้งระบบกันโดยการเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วพิมพ์ URL ลงไปดังนี้ Http://localhost/orangehrm2/</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">จะเข้าสู่กระบวนการติดตั้งดังตัวอย่าง ให้คลิก Next</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>ภาพแสดงเข้าสู่หน้าแรกการติดตั้ง orangeHRM   <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">4.จะเข้าสู่หน้าต่างแสดง License Agreement เมื่ออ่านจบให้คลิก I Accept หากท่านใดอ่านจบแล้วมาบอกผมด้วยนะครับว่าเค้าบอกอะไรบ้าง J </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพแสดงข้อตกลงก่อนการใช้งาน</p> 5.ในส่วนนี้เป็นหน้ากำหนดค่าของฐานข้อมูลของระบบ
ส่วนที่สำคัญคือรหัสผ่านของฐานข้อมูลให้ระบุลงไปในช่อง
Priviledged Database User Password
หากคลิกเลือกที่ช่อง
Use the same Database User for OrangeHRM นั่นหมายถึง
เราจะใช้
Username และ Password
ที่เข้าใช้ระบบฐานข้อมูล orangeHRM เป็น Username
และ Password เดียวกันกับฐานข้อมูล My SQL
แล้วแต่จะเลือกนะครับหากต้องการความปลอดภัย
ก็อย่าคลิกที่ตัวเลือกนี้ให้ตั้งเอง แต่ก็จำให้ได้นะครับ
จากนั้นคลิก
Next
<p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพแสดงการกำหนดค่าให้กับฐานข้อมูล</p>  6.จะเข้าสู่กระบวนการ System Checkหากพบเห็นการตรวจข้อใดที่เป็นสีแดงให้แก้ไขก่อนนะครับ
ไม่เช่นนั้นจะติดตั้งไม่ได้
จากตัวอย่างที่เครื่องผมเองจะมีติด 2 ส่วนตามภาพ
<p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพแสดงการตรวจสอบความพร้อมของระบบ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">การแก้ไขให้เราคลิก Help ที่เครื่องหมาย ? ทางด้านขวา
โปรแกรมจะแสดงวิธีการให้แก้ไขตามนั้น
</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">6.1.1 จากเครื่องที่ผมกำลังติดตั้งนี้เองโปรแกรมแจ้งว่า
ยังไม่ได้
Enable MySQL InnoDB Support
</p>การแก้ไขคือให้ค้นหา File ที่ชื่อ my.cnf
ซึ่งเป็นไฟล์ที่เก็บการกำหนดค่าของ
My SQL
สำหรับเครื่องที่ผมกำลังทำงานนี้ File My.cnf จะอยู่ที่ C:\AppServ\MySQL
ซึ่งเครื่องอื่นอาจจะต่างไปจากนี้ครับ
 ภาพแสดง File my.cnf  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">6.1.2 เปิด File นี้ขึ้นมาด้วย Notepad หรือโปรแกรม Text Editor อื่นๆก็ได้ครับ จะได้หน้าต่างดังนี้</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพแสดงการแก้ไขค่าใน File my.cnf</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>จากนั้นให้ค้นหาบรรทัดที่มีคำว่า skip-innodb
เมื่อพบแล้วให้ใส่เครื่องหมาย
# ข้างหน้าบรรทัดนี้ดังตัวอย่าง
<p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">
ภาพแสดงการแก้ไข File my.cnf
</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">จากนั้นจึง Save ไฟล์ my.cnf นี้
แล้วสั่ง
Restart MySQL Server
</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">6.2.1 ปัญหาที่ 2 คือระบบต้องการหน่วยความจำ
เพื่อให้
PHP Script ใช้งาน แนะนำให้ใช้ 16MB
ให้แก้ไข
File ชื่อ PHP.ini โดยการคลิก
start \\ All programs \\ Appserv \\ Configuration Server \\ แล้วคลิกเลือก php edit the php.ini ดังตัวอย่าง  
</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p> ภาพแสดงการแก้ไขค่า php.ini  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">6.2.2 เมื่อเรียก PHP.INI ขึ้นมาเราจะได้หน้าต่างการกำหนด
ค่าคล้ายกันกับ
my.cnf เมื่อสักครู่ ให้ค้นหา memory_limit
จากตัวอย่างของผมจะแสดงค่าที่ 8
MB ให้เปลี่ยนเป็น 16 MB
แล้วบันทึกไฟล์จากนั้นจึง Restart Apache web server
</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพแสดงการแก้ไข memorylimit</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">7.จากนั้นกลับไปที่หน้าการติดตั้ง OrangeHRM นะครับให้คลิกปุ่ม Re check เพื่อตรวจสอบระบบอีกครั้ง </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพแสดงการเลือก rescan ความต้องการพื้นฐานของระบบ</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">จะพบว่าตรวจสอบผ่านและสามารถดำเนินการต่อไปได้ให้คลิก Next </p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพแสดงผลการตรวจระบบเมื่อแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">8.ระบบจะให้เราสร้างชื่อผู้ใช้ขึ้นมาก่อน 1 Account นั่นคือ Administrator
ซึ่งจะมีสิทธิสูงสุดในระบบ (เป็นพระเจ้าในระบบนี้ครับ หึ หึ หึ)
ให้เราตั้ง
username และใส่ Password ให้ครบ
และที่สำคัญนะครับจำรหัสผ่านให้ได้
ถ้าขี้ลืมแบบผมก็จดไว้ก็ดีครับ จากนั้นคลิก
Next
</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพแสดงการกำหนด username และ password ของ Administrator</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">9.ระบบจะแสดงหน้าต่างการยืนยันการติดตั้งอีกครั้งให้คลิกปุ่ม Install</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพแสดงการยืนยันการติดตั้ง</p> 10.ระบบจะดำเนินการติดตั้งไปทีละส่วน โปรดนั่งหายใจรอสักครู่ <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพแสดงการติดตั้งระบบ HR</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">11.เมื่อติดตั้งครบแล้วจะแสดงหน้าต่างดังนี้ แล้วคลิกปุ่ม Next</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ภาพแสดงผลการติดตั้งเมื่อเสร็จสมบูรณ์</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">12.ระบบจะให้ระบุข้อมูลส่วนตัวของผู้ติดตั้งระบบเพื่อส่งข้อมูล ข่าวสารที่จำเป็น
ให้กับผู้ดูแลระบบจะไม่ลงทะเบียนก็ได้ครับแล้วแต่ความสะดวก
หากไม่ต้องการลงทะเบียน ให้คลิกเลือกปุ่ม
No Thank
</p>  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">13.จากนั้นระบบจะแสดงเพจ Log in ดังตัวอย่าง</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal"></p>แสดงหน้าต่างการเข้าสู่ระบบ   <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">14.ให้ใส่ Username และ Password ที่ได้กำหนดไว้ลงไปจะเข้าสู่ระบบ orangeHR ได้</p> ไม่แสดงรูปนะครับไปลองทำเอาเอง  <p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">จบขั้นตอนการติดตั้งระบบ HRM เป็นอย่างไรบ้างครับ
คิดว่าไม่ยากนะครับ ในหัวข้อถัดไปจะเป็นการใช้งาน แล้วเจอกันใหม่
</p><p style="margin: 0in 0in 0pt" class="MsoNormal">ขอให้สนุกกับงานครับ</p> 

หมายเลขบันทึก: 166149เขียนเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2008 05:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 11:47 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

Orangehrm สามารถใช้ Database SQL เดียวกับ joomla ได้ไหมครับ เนื่องจากเว็บให้ Database เดียว

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี