pr_kpru
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ร้อยดวงใจถวายอาลัยพระพี่นางฯ


รศ.ดร. เกษม จันทร์แก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.รัตนา รักการ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา แต่งกายชุดดำร่วมลงนามถวายความอาลัย

 รศ.ดร. เกษม  จันทร์แก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผศ.รัตนา  รักการ  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  แต่งกายชุดดำร่วมลงนามถวายความอาลัยหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์         บริเวณอาคารภูมิภาคพิทยา  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  พร้อมทั้งให้ข้าราชการ   เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา  แต่งกายชุดดำไว้ทุกข์  และลดธงครึ่งเสามีกำหนด  15  วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  2551  เป็นต้นไปสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนั้น  ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เป็นล้นพ้น  ด้วยทรงพระราชนามพระองค์ให้เป็นชื่ออาคาร  นาม 

อาคารบรรณราชนครินทร์ ซึ่งเป็นอาคารหอสมุดสำหรับเป็นแหล่งค้นคว้าของนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไป

.....................................................................................

หมายเลขบันทึก: 164980เขียนเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2008 03:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 11:46 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

อาจารย์เกษม ตำแหน่งทางวิชาการคือ ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ไม่ใช่ รศ.ดร. เกษม จันทร์แก้วจ้ะ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี