พรรษกร
นางสาว พรรษกร เล็ก นางนวล

ความคืบหน้า จากการร่วมประชุมหาคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือฯ


วันศุกร์(8 ก.พ.)ที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ไปร่วมประชุม(แทน) การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน การพัฒนาสังคมและสุขภาวะ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับฟังความก้าวหน้าของโครงการที่ตอนนี้ดำเนินล่วงมาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน โดยที่ท่านรองผู้ว่าฯ นายสุนทร ประทุมทองเป็นประธานในที่ประชุม กล่าวถึงการจัดทำแผนชุมชน ที่ต้องการการปรับปรุงในบางพื้นที่และรัฐบาลก็ได้จัดสรรงบประมาณในยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นนโยบายที่กฎหมายกำหนด เช่นนั้นแล้วรัฐบาลนี้ก็จะต้องขับเคลื่อนต่อไปแน่นอน เราสามารถจัดทำโครงการใหญ่ๆได้แต่ว่าโครงการนั้นจะต้องอยู่ในแผนชุมชน  เพราะฉะนั้นวันนี้กล่าวได้ว่าเราเดินกันมาถูกทางแล้วเราใช้ KM ของท่านผู้ว่า เราให้ความรู้ชาวบ้านได้ รอเพียงงบประมาณเท่านั้น ต้องรอดูท่าทีรัฐบาลใหม่นี้ด้วยว่าจะเดินไปในทิศทางไหนแล้วจังหวัดก็ต้องมาดูว่ามีอะไรรองรับนโยบายของรัฐบาลแล้วหรือยัง

ส่วนรายงานความก้าวหน้า รต.เฉลิมพล  บุญฉายา ซึ่งเป็นกรรมการ/เลขาฯโครงการ กล่าวรายงานความก้าวหน้าขณะนี้อยู่ในช่วงติดตามว่าหลังจากที่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลชุมชน ใช้ฐานชุมชนอินทรีย์/แผนแม่บท ปรับให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 60-70 ได้มีการเอาข้อมูลบันทึกลงในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ อบต. จากการติดตามและสนับสนุนกระบวนการระดับอำเภอเพื่อดูว่า ผู้ประสานงานอำเภอเข้าใจในภารกิจ ได้มีการประสานและชี้แจงต่อคณะทำงานตำบลและประสานให้นายอำเภอและส่วนราชการทราบ ด้วยหรือไม่ และคณะทำงานตำบลมีการเข้าร่วมครบทุกตำบล มีความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนงาน ปฏิบัติตามภารกิจตามที่ตกลงไว้ หรือไม่ แล้วส่วนราชการ นายอำเภอ/ปลัดอำเภอเข้าร่วมรับฟังโดยตลอดและมีความเข้าใจพร้อมทั้งแสดงบทบาทที่ชัดเจนในเวทีสนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนด้วยหรือไม่

                ผลคืออำเภอที่มีความพร้อมทุกภาคส่วนได้แก่ พรหมคีรี ลานสกา ฉวาง ร่อนพิบูลย์และเชียรใหญ่ อำเภอที่คณะทำงานยังขาดความเข้าใจต่อกระบวนงานได้แก่ ถ้ำพรรณรา เฉลิมพระเกียรติ นาบอน พระพรหม และจุฬาภรณ์ ส่วนอำเภอที่ยังต้องเร่งทำความเข้าใจกับส่วนราชการในพื้นที่ได้แก่ นบพิตำ ขนอม ถ้ำพรรณรา ทุ่งใหญ่ จุฬาภรณ์ ชะอวด นาบอน เมืองและปากพนัง ซึ่งก็มีการปรับกลยุทธ์โดยการเพิ่มผู้ประสานงานอำเภอ เน้นบทบาทการติดตามและสนับสนุนงานภายในพื้นที่อำเภอ ให้ผู้ประสานงานอำเภอมีสิทธิใช้งบประมาณร่วมกับคณะทำงานโซน

                การวิเคราะห์คุณภาพแผน(มีการส่งต่อข้อมูลแก่คณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อจัดระดับคุณภาพแผนแม่บทชุมชนอินทรีย์) เกรด A 604   เกรด B 802 เกรด C 144 และเกิดการปรับปรุงคุณภาพแผนแม่บทชุมชนระดับหมู่บ้าน อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ร้อยละ 3.22 อยู่ในระหว่างการจัดเวทีประชาคม ร้อยละ 18.73 อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์รูปเล่ม ร้อยละ 50.53 ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 27.52 ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 และจะดำเนินการยกระดับแผนแม่บทระดับตำบลให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2551

ยังเหลือเวลาอีก 6 เดือน (กุมภาพันธ์- กรกฎาคม 2551) สำหรับโครงการนี้ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้มากน้อยเพียงใดนั้น ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ ทั้งนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อย่างไม่ย่อท้อนะคะ

หมายเลขบันทึก: 164577เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2008 10:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 22:41 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี