วิธีการใช้งาน Dob หรือ Dop

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่บอร์ดค่ะ

โปรดทราบ
1. ก่อนใช้  Dob  หรือ  Dop   ให้ดูในตู้เย็นก่อนเพราะว่า  Dob  และ   Dop  ที่เหลือจะดูดใส่  Syringe  ไว้พร้อมกับเขียน วัน  เวลา  เปิด+หมดอายุ ใส่ไว้ในตู้เย็น
2.  Fentanyl  , Morphine, Pethidine  เป็นยาเสพติดเก็บ  amp เปล่าไว้เบิกด้วย
3.
Heparin  1  cc  =  50  µg
4. K2PO4  1  cc = 2  Meq

ยาที่ต้องผสมแล้ว  Drip  เข้า  (v) มี
1. Vancomycin
2. Tienam
3. Meropenam  ( ผสม  20  cc เก็บในตู้เย็น)
4. Amikin
5. Bactrim
6. Netromycin
7. Gentamicin

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดบันทึก kadsanee พยาบาล CVTความเห็น (0)