Customer Relationship Management (2)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ

แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ประสบการณ์

 พันเอกนายแพทย์อรสิทธ์ ปุณณะนิธิ และ ครอบครัว (รูปล่างขวา) นำทีมมา "เล่า ประการณ์ตรง" ในการ "สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผ้รับบริการ" ท่านอาจารย์หมออรสิทธิ์ ท่านเรียนโรงเรียนมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา และ จบชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร เข้าแพทย์จุฬา รุ่นที่ ๒๖ หลังจากนั้นมาเป็นแพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลขอนแก่น รุ่นที่ ๒ เป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ ท่านจบการฝึกอบรมสาขาศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์

และ รับราชการในกระทรวงกลาโหมจนกระทั้งท่านเป็นที่ปรึกษาของโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปคม และ เป็นโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ สามแห่งแรกในประเทศไทย

 ประสบการณ์โรงพยาบาลท่านเริ่มปรับตั้งแต่ โครงสร้างของโรงพยาบาล ทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจนับตั้งแต่ ปรับสถานที่ให้ผู้รับบริการสะดวก มีเครื่องปรับอากาศให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการมีความสะดวกสะบาย มีเครื่องรับโทรทัศน์ให้ผู้รับบริการดู

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

ปาล์ม
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

  I DON'T NO ฉันไม่เข้าใจ

 

 

JJ
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

  เรียน ท่านปาล์ม

 การสร้างความความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้รับบริการ ไม่ใช่แค่การทำ F2F หรือ การปะทะสังสรรค์ชนิด ตาต่อตา ปากต่อหู ครับ

 ต้องเริ่มตั้งแต่  " การสร้างบรรยากาศ แห่งความเป็นมิตร นับตั้งแต่ สถานที่ ทำให้ผู้มาใช้บริการ เกิคความสบายใจ เจริญใจ จิตใจจะได้ว่าง และ พร้อมที่จะเป็นมิตร สามารถสื่อความกันได้ครับ และ ทำให้เป็นลูกค้าที่ถาวรต่อไปในอนาคต"