สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่ 8.2

รังษิยา
  สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ  

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

8.การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมรรถนะที่ 8.2   สามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ

สถานศึกษาของท่านควรมีดัชนีชี้วัดอะไรบ้าง

ดัชนีชี้วัดตามสมรรถนะที่ 8.2

ในปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านคลองปลาโดได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. มีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการหาค่า แปรผล จากแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การสรุปแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ดำเนินการต่อไป

2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการทำวิจัยในชั้นเรียน

และในอนาคต  โรงเรียนต้องการจะพัฒนาดังนี้

1. ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อนำไปสู่การทำวิจัยในชั้นเรียนทุกระดับชั้น โดยครูทุกคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารการศึกษาราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ (Tags)#สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาที่8.2#ดัชนีตัวชี้วัดตามสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

หมายเลขบันทึก: 163050, เขียน: 03 Feb 2008 @ 11:28, แก้ไข, 13 May 2012 @ 14:08, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (3)

Mrs. KWANJAI SUDRAK
เขียนเมื่อ 03 Feb 2008 @ 11:37
ท่านมีความพยามตั้งใจจริง  เพื่ออนาคตท่านทำได้ จริงๆนะจะบอกให้
Miss. Jinsinee Buntavee
เขียนเมื่อ 09 Feb 2008 @ 22:17
โรงเรียนของท่านจะเป็นโรงเรียนที่มีการจัดระบบการบริหารการจัดการที่ดีและครูจะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนที่ดี
NITTAYA KANJANARAK
เขียนเมื่อ 10 Feb 2008 @ 10:34
 ครูและบุคลากรมีประสิทธิภาพในการใช้คอมพิวเตอร์จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ