บทเรียนสำเร็จรูป

บทเรียนสำเร็จรูป

การจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปสาระหลักภาษาไทย ในการจัดทำจะต้องประกอบไปด้วยคำแนะนำในการใช้ แผนผังลำดับการเรียนรู้ มาตรฐานสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน กรอบเนื้อหา กรอบกิจกรรมการเรียนรู้ เฉลยกรอบกิจกรรม และแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งผู้จัดทำได้จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปจำนวน ๔ ชุด  ๑๓ เล่ม ประกอบไปด้วยเรื่องเสียงและรูปอักษร  การจำแนกคำในภาษาไทย การสร้างคำในภาษาไทยและประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร

 

ตัวอย่างการทำบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องเสียงและรูปสระในภาษาไทย

    กรอบความรู้ที่ ๑  

เสียงในภาษา  หมายถึงเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ   เช่น เพื่อขอความช่วยเหลือ    เพื่อขอความรู้  หรือเพื่อแสดงความรู้สึก      เสียงในภาษาเกิดขึ้นได้เพราะเราใช้อวัยวะต่าง ๆ ตั้งแต่เหนือช่องท้องขึ้นมาจนถึงริมฝีปาก และช่องจมูกให้ทำงานประสานกัน ทำให้เกิดเสียงในภาษาขึ้น                  อวัยวะที่ทำให้เกิดเสียงในภาษา ได้แก่  ปอด  หลอดลม  กล่องเสียง  ลิ้นไก่  และส่วนต่าง ๆ ในช่องปาก ได้แก่ เพดาน   ลิ้น  ฟัน  ปุ่มเหงือก     และริมฝีปาก  รวมไปถึงจมูกที่ทำให้เกิดเสียงในภาษาขึ้น                               

ชนิดของเสียงในภาษา เสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่ง  ๆ ไม่ว่าจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้จะประกอบไปด้วยเสียงตั้งแต่ ๓  เสียงขึ้นไป  คือ                

๑. เสียงสระ                          ๒. เสียงพยัญชนะ                               ๓. เสียงวรรณยุกต์  

กรอบกิจกรรมที่ ๑    

๑. เสียงในภาษาหมายถึง................................................................เพื่อ....................................... เพื่อ..................................................................................และเพื่อ..............................................

๒. เสียงในภาษาเกิดขึ้นได้เพราะ.............................................................................................

๓. เสียงในภาษาไทยมี...................เสียง  คือ.............................................................................  

กรอบเฉลยที่ ๑ .

๑.เสียงที่มนุษย์เปล่งออกมาเพื่อสื่อความหมายระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เพื่อสนองความต้องการต่าง ๆ   เพื่อขอความรู้  และเพื่อแสดงความรู้สึก

๒. อวัยวะต่าง ๆ ตั้งแต่เหนือช่องท้องขึ้นมาจนถึงริมฝีปาก และช่องจมูกทำงานประสานกัน ทำให้เกิดเสียงในภาษาขึ้น 

๓.  มี  ๓ เสียง  คือ  เสียงสระ     เสียงพยัญชนะ       เสียงวรรณยุกต์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทเรียนสำเร็จรูป

คำสำคัญ (Tags)#บทเรียนสำเร็จรูป

หมายเลขบันทึก: 162740, เขียน: 01 Feb 2008 @ 17:30 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)