แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ฝึกประสบการณ์
28 ม.ค.2551 เป็นวันฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา วันแรกที่ ศนจ.เพชรบุรี ร่วมกับ ผอ.รัชนี จาก นครปฐม  ไดรับการต้อนรับจากท่านผอ.ศนจ.เพชรบุรี และรอง ผอ.ศนจ. พร้อมคณะข้าราชการจาก ศนจ.ทุกท่าน  ทำให้เกิดความอบอุ่นใจในเบื้องต้น ในวันที่ 29 ม.ค.2551 ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ของ ศบอ.บ้านลาด และห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านลาด และได้รับการต้อนรับจากท่าน ผอ.ศบอ.บ้านลาดเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องกิจกรรมในพื้นที่ที่ดำเนินการในอำเภอบ้านลาด และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีใจกับความสำเร็จอีกระดับหนึ่งที่ผ่านพ้นการฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษาต้นแบบแห่งแรก   และจะเตรียมตัวไปฝึกปฏิบัติแห่งที่ 2 ต่อไปขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะจ๊ะ...........เฮาฮักทุกคนเลย......