พรพ.เยี่ยมชมการพัฒนาคุณภาพของจังหวัดกาฬสินธุ์

พรพ. เพื่อนเยี่ยมเพื่อน ค่ะ (พวกเราพวกเดียวกัน)

        วันที่ 20 กพ 49 ทีมงานสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล นำทีมโดย อ.นพ.เฉลิมชัย  ชูเมือง Mrs. Marion C.Suski นพ.อุดม  ลีลาทวีวุฒิ และ Paula ได้เดินทางไปชมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างความเข้าใจ กระตุ้นการพัฒนาเพื่อสร้างความต่อเนื่อง มีโรงพยาบาลในจังหวัดสนใจส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวนประมาณ 150 คน มีท่านผชชว. นพ.เชาวลิต เป็นประธาน ในภาพรวมของจังหวัดมีความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพ มีการบูรณาการในหลายมาตรฐาน ทั้งHA HPH HNQA HCA  มีโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรอง HA HPH แล้วหลายแห่ง และมีโรงพยาบาลบางแห่งที่รอผลการพิจารณา

หลังจากเปิดการประชุมโดยท่าน ผชชว. แล้ว ท่าน อ.เฉลิมชัย ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมแล้ว ได้เปิดโอกาสให้รพ.ได้เล่าถึงปัยหาอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งสรุปแล้วมีประเด็นที่คล้ายๆกัน เช่น ปัญหาการสื่อสาร การบูรณาการ ความรู้ความเข้าใจในการนำสู่การปฏิบัติ หลังจากนั้นเราได้แบ่งห้องประชุมเป็น 2 ห้อง ห้องหนึ่งอ.เฉลิมชัย และ อ.แมเรียน พูดคุยกับทีมนำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในเรื่องของ Leadership ,Coaching ,Communication ส่วนอีกห้องหนึ่งเป็นเรื่องของ 3CPDSA & Clinical tracer ได้มีการนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพในแต่ละโรงพยาบาล

อยากจะเล่าถึงการทบทวนสู่การวางระบบที่ชัดเจนจากรพ.แห่งหนึ่งที่เล่าให้ฟัง เป็นผลงานของห้องคลอด ได้ทบทวนอัตราการติดเชื้อที่สะดือเด็ก 7 ราย พบว่ามีอัตราสูงขึ้น จึงวิเคราะห์หาสาเหตุพบว่ามีสาเหตุมาจาก เทคนิคในการทำคลอด sterile technique รพ.ได้นำมาปรับระบบการทำคลอดการตัดสายสะดือ น้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้ การใช้ไหมเย็บ ปรับปรุงอาคารสถานที่ จัดระบบห้องผ่าตัด ปรับระบบการทำให้ปราศจากเชื้อทั้งระบบ ตั้งแต่งานจ่ายกลาง การทำให้ปราจากเชื้อ การตรวจสอบการทำให้ปราศจากเชื้อ ระบบการกำจัด ขนย้าย คัดแยกขยะ จัดหาอุปกรณ์การล้างมือ อุปกรณ์ป้องกัน  ทบทวนอีกรอบหนึ่งพบว่าเกิดในเวลาที่มีผู้คลอดพร้อมกัน  เวรดึก พยาบาลจบใหม่ ไม่มีทักษะเพียงพอ นำมาพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ สรุปแล้วจากรายเดียวเขาได้นำมาปรับระบบ IC ทั้งรพ. HRD  สิ่งแวดล้อม และติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง (รพ.เล่าว่าได้ไปดูงานจากรพ.ในจังหวัดที่ผ่านการรับรองแล้ว เกิดการแลกเปลี่ยนกันในจังหวัด) มีหน่วยงานอื่นๆ ในรพ.ได้ปฏิบัติตามแนวทางของห้องคลอดด้วย

ซึ่งในการประชุมนี้ เรื่อง Clinical tracer พบว่าเป็นเรื่องใหม่ ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูง มคำถามจำนวนมากในเรื่องนี้ คำถามที่ top hit ทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้ คือ CQI CPG ต่างกับ clinical tracer อย่างไร สามารถใช้ในหน่วยงานสนับสนุนได้หรือไม่ เราได้ตอบคำถามอย่างชัดเจน และจะส่งคำถามนี้ให้ ผอ.ของเราต่อไปค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Paula กับการพัฒนาคุณภาพความเห็น (0)