อยากทราบว่า  ขณะนี้เรียกบรรจุเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ถึงลำดับที่เท่าไรแล้วค่ะ